วันที่ 9 ต.ค.62 ที่ห้องประชุม สนง.เลขานุการ ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2562

นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ และยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ประจำปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 350 ราย ได้รับพิจารณาและแจ้งคำวินิจฉัยแล้ว จำนวน 275 ราย จ่ายจำนวน 200 ราย เป็นเงิน 7,044,080.75 บาท ยกคำขอ จำนวน 19 ราย งดจ่าย จำนวน 56 ราย

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เหตุรถกระบะพลิกคว่ำ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 19 ราย ซึ่งภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 11 ราย เสียชีวิต จำนวน 10 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจญาติผู้ตาย พร้อมทั้งแจงสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในคดีอาญา

ฉัตรชัย พรหมมาศ/ศรีสะเกษ