เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น. ที่ รร.แคนทารีโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์, นายประดิษฐ์ กิ่งโก้  2 รองนายก อบจ.โคราช พร้อมด้วย นายไพศาล  สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. ประชุมร่วมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” เพื่อหารือความคืบหน้าด้านการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ โดยสรุปขณะนี้ อบจ.นครราชสีมา มีความพร้อมกว่า 90% ที่จะรองรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 20 จังหวัด จำนวน 79 อปท. ประกอบด้วย อบจ. 14 แห่ง, เทศบาลนคร 5 แห่ง, เทศบาลเมือง 24 แห่ง, เทศบาลตำบล 31 แห่ง และ อบต. 5 แห่ง จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ร่วม 15,000 คน

 ในส่วนของที่พัก ได้ดำเนินการประสานกับทางสถานที่สำหรับเป็นที่พัก รวมถึงทางโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พัก และประสานงานกับผู้ที่เข้าพัก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้าพัก นอกจากนี้ อบจ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องพัก ห้องน้ำ ระบบน้ำ ระบบไฟ และตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนที่จะใช้เป็นห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยที่พักแต่ละแห่งจะมีตัวแทนเจ้าของสถานที่และเจ้าหน้าที่ของ อบจ. คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก สำหรับสนามที่จะใช้ทำการแข่งขันกีฬาทั้ง 11 ชนิด จำนวน 12 สนาม ส่วนใหญ่เป็นสนามที่มีสภาพการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย เพื่อให้ทันห้วงเวลาจัดการแข่งขันกีฬาฯ ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคมนี้

ปชส.อบจ.นม.