นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ พร้อมอธิบดีกรมธุรกิจการค้า เดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมา โดยประธานหอการค้า “นครชัยบุรินทร์” 4 จังหวัดประกอบไปด้วยบุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์ และนครราชสีมา พร้อมด้วยพ่อค้านักธุรกิจภาคเอกชน หลัง ครม.มีมติกำหนดให้ นครชัยบุรินทร์เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจในภาคอีสาน และประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ “นครชัยบุรินทร์ ประตูอีสานสู่สากล”( NAKORN CHAI BURIN Northeast Gateway to Global Communitier ) และ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ยังจะเป็นพื้นที่นำร่อง BCG โมเดล โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะปรับโฉมร้านค้าดั้งเดิมให้เป็น smart โชว์ห่วย อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการค้าในระบบเฟรนไชส์ และขยายตลาดสินค้า OTOP Select โดยการจัดทำเส้นทางสายใหม่ในพื้นที่ 4 จังหวัด เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า การพิจารณานำโมเดลเศรษฐกิจ BCG อันเป็นนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ชา นายกรัฐมนตรี มาใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในครั้งนี้ นอกจากการดำเนินการในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังมีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาหารือกับผู้บริหารหอการค้าจังหวัด และคณะกรรมการบริหารบิสคลับ ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 4 จังหวัดด้วย โดยทั้ง 3 กรม จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดและ Biz Club ที่เป็นองค์กรเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับเอกชน ในการสร้างอาชีพ สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาว