นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนปากช่อง 2 โรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมาโดยมี นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผอ.รร.ปากช่อง 2 พร้อมด้วยคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ

นายอนุวัฒน์ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งสิ้น โดยเฉพาะกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สร้างสรรค์ ถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะใช้คนเป็นหนังสือ..สื่อสารเข้าใจได้ง่าย ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในภายภาคหน้า