นางสาว สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองกีฬา (Sports City) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างกีฬา กีฬาสร้างชีวิต” โดยใช้ชื่องานว่า “SPORTS CITY for LIFE เมืองสร้างกีฬา กีฬาสร้างชีวิต” โดย มีนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   และ ดร. ก้องศักดิ์  ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ส่วนนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ Korat Sports City ข้อมูลความรู้ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยกว่า 300 ชีวิต จาก 7 ชนิดกีฬา และ โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาคนพิการแบบครบวงจร

นอกจากส่วนนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรมเกมส์กีฬาให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกว่า 20 ร้านค้า และกิจกรรมที่ให้ชาวโคราชได้เขียนข้อความ และพูดให้กำลังใจทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทั้งชาวโคราช และจังหวัดใกล้เคียง

นางสาว สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาในภาพรวมของประเทศทุกมิติ คงมิได้สนับสนุนส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ก็ต้องอาศัยหน่วยทั้งหน่วยงานโดยตรงด้านกีฬา และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเป็นห่วงโซ่ในการพัฒนาไปด้วยพร้อมกันซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในวันนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพิจารณาประกาศเป็นเมืองกีฬา ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence)

“เนื่องจากความร่วมมือกันภายในจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญ ของการพัฒนากีฬาเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังมีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ที่อยู่ในการดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงสถานที่ดังกล่าวยังสามารถรองรับการจัดการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติได้ เป็นการเพิ่มโอกาสของประชาชนได้ รับรู้ รับทราบ และได้ชมการแข่งขันกีฬา ที่มีความสนุกสนาน ตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ให้เป็นเสมือนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ของตนเอง”

Cr: สนง.ปชส.นครราชสีมา สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา