นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อปท. ของจังหวัดนครราชสีมา ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้น วางมาตรการ และการป้องกันการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จ.นครราชสีมา และเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อันถือเป็นวาระเร่งด่วน ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบเป็นนโยบาย สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองวัดได้ อาจจะมีค่าที่เกินกว่าที่กำหนด แต่สถานการณ์อาจไม่รุนแรงเหมือน หลายจังหวัดในภาคอีสานหรือที่ และ กรุงเทพมหานคร 

การเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ได้นำเสนอมาตรการ 6 หลักการ เพื่อมาใช้ในการป้องกัน การเกิดเกินฝุ่นละออง  อาทิ การบังคับใช้กฎหมายเรื่องรถควันดำ , การควบคุมการก่อสร้างต่างๆ และการเผาไหม้ ต้องเข้มงวดขึ้น รวมทั้งการตรวจโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะสร้างมลพิษฝุ่นละอองที่มีอยู่จำนวน 60 แห่ง โดยทางจังหวัดได้ขึ้นบัญชีไว้ว่าล่อแหลมต่อการปล่อยให้เกิดฝุ่นละอองเกินกว่า PM 2.5

อย่างไรก็ตามกรมมลพิษได้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งจะทำให้รู้ผลที่ชัดเจนว่า ค่าฝุ่นละอองPM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เกินค่ามาตรฐานหรือไม่ โดยได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา เฝ้าระวังติดตามผลการวัดค่าฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นประจำทุกวัน  โดยได้กำชับไปยังนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตร ยุติการเผาอ้อย ตอซังข้าว เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศอย่างเด็ดขาดด้วย

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม MC.news.com