วันที่ 1 กันยายน 2566  ณ.ที่ทำการเทศบาลตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  นายยาม  ศิริมงคล  ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง – ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว โดย นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอสีคิ้ว พร้อมด้วย  ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ. นายเลิศชัย ธนประสานน์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต2, นายสมยศ เอียกานนา นายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่ และประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนนำปลา กุ้งมาประกอบอาหาร ไว้บริโภคในครอบครัว เพื่อให้คนต่างถิ่นรู้จักเขื่อนลำตะคอง ที่เป็นแหล่งน้ำสายเลือด ของคนจังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมายสำคัญก็เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอีกทั้งเพื่อให้ชุมชนได้นำสินค้า ผลผลิตในชุมชนมาจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชน  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายปลาสดมากกว่า 20 แผง ซึ่งเป็นปลาที่ชาวบ้านจับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง  การประกวดการจับปลาลีลา  การแข่งขันจับปลายักษ์  การจำหน่ายสินค้าชุมชน  การจำหน่ายอาหารที่ทำขึ้นจากปลาธรรมชาติ อาทิ ปลาย่างเกลือ ปลาทอด ปลานึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการ การแสดงบนเวที ตลอดจนการนั่งรถรางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โคราชจีโอ ชมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  “อ่างเก็บน้ำตะคองเป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืดมากมาย ได้แก่ ปลาตะโกก ปลาบึก ปลานิล ปลายี่สก ปลาตะเพียนขาว รวมทั้งกุ้งก้ามกราม ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม จะทำการปิดอ่างเพื่อให้ปลาวางไข่ เพื่ออนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ อันจะทำให้กุ้งปลาเจริญเติบโตพร้อมทั้งได้นำพันธุ์ปลาประเภทต่างๆ ที่ปล่อยลงสู่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง โดยห้ามประชาชนนำเครื่องมือต้องห้ามลงจับปลาในอ่าง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ปลาให้วางไข่ และจะทำการเปิดอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มาจับปลา ไปจำหน่ายหรือไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง – คลองไผ่ อ.สีคิ้ว  ในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 2 ของการจัดงาน ทางจังหวัดตั้งเป้าจะผลักดันให้เป็นงานเทศกาลประจำปีของอำเภอสีคิ้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว คาดว่าปีนี้จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท” นายสยาม กล่าว

Cr: สนง.ปชส.นครราชสีมา สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา