นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา แนะเกษตรกร เตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจใหม่ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับการปลูกไม้ผล และพืชเศรษฐกิจใหม่ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกรและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

โดยเปิดหลักสูตรอบรม ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรการปลูกอโวคาโดเชิงการค้า (2) หลักสูตรการปลูกทุเรียนคุณภาพ (3) หลักสูตรการปลูกและการดูแลฝรั่งหงเป่าสือ การปลูกอะโวคาโดในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และ (4) หลักสูตร การปลูกและการดูแลอินทผลัม การปลูกและการดูแลอะโวคาโด รวมถึง การปลูกไผ่ ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรหลังจากจบการอบรม ได้นำผู้เข้ารับการอบรม ลงพื้นที่เพาะปลูกพืชดังกล่าว เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการดูแล การบำรุงรักษาผลผลิต จากเกษตรที่ได้ทำการปลูกจากสถานที่จริง

“อบจ.นครราชสีมา เชื่อมั่นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันไม้ผล และพืชเศรษฐกิจใหม่ กำลังเป็นที่นิยม และตลาดมีความต้องการสูงขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

Cr: ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news รายงาน