นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ส่งทีมช่างลงพื้นที่ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงาน สุ่มเจาะถนนพิสูจน์ความหนาตรงตามแบบแปลนการก่อสร้างหรือไม่  ภายหลังอนุมัติงบประมาณ 7,200,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบทางรถไฟ ระหว่าง บ.หนองกระทุ่ม ม.10 ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง เชื่อมติดต่อกับ บ.คอหนองบัว ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง ระยะทาง 725 เมตร มาตรฐานความกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร และไฟฟ้าส่องสว่าง

เดิมทีถนนสายนี้ เป็นถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ ชาวบ้านใช้เป็นทางลัดในการสัญจรไปมา เป็นเวลานานหลายปีจนถึงปัจจุบันถนนเกิดชำรุดเสียหายตลอดทั้งสาย เป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าฝนมีน้ำท่วมขัง หน้าแล้งมีฝุ่นฟังเต็มไปหมด  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก  อบจ.นครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เข้าพิจารณาในสภา อบจ. เพื่อขอให้สมาชิกสภาได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ

โดยในวันนี้ (18สค.66) นายก อบจ. มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และ นายธีระชัย  เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วย ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงเตรียมแผนงานสำหรับการบำรุงรักษา ก่อนที่จะส่งมอบให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก ปลอดภัย และที่สำคัญประหยัดเวลาในการเดินทางเนื่องจากเป็นทางลัด และเชื่อมต่อ 2 อำเภอ คือ อ.โนนสูง และ อ.เมือง รวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดเป็นชุมชนเลียบทางรถไฟรางคู่ นอกจากจะส่งผลดีในการสัญจรแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็ว นับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา