วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเซ็นทาราโคราช จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนากล้า โดยนายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าพรรค ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เนื่องจากนายกรณ์ จาติกวณิช ลาออกหลังจากการเลือกตั้ง ทำให้คณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระลง การประชุมในวันนี้มีแกนนำและกรรมการบริหารพรรค  คนสำคัญได้แก่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า อดีต รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี, นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคฯและส.ส.พรรค นายประสาท ตันประเสริฐ รองหัวหน้าพรรคและส.ส.พรรค นายอรัญ พันธุมจินดา ผู้อำนวยการพรรค

ในที่ประชุมมี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าพรรค ประธานประธานในที่ประชุมได้รายงานผลการเลือกตั้งทั่วไป 2566 จากนั้นได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตเลขาธิการพรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค และที่ประชุมยังได้เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ประกอบไปด้วย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายอดุลย์ เลาหพล รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 นายสมศักดิ์ กาญจนาวัฒนา รองหัวหน้าพรรค คนที่ 3 นายปกครอง ผาสุขมูล รองหัวหน้าพรรค คนที่ 4 นายสุเมธ ศรีพงษ์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 5นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรค คนที่ 6 พ.ต.อ.พณา เจือเพ็ชร์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 7 นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 8 นางบุษรา เสนะวีณิน รองหัวหน้าพรรค คนที่ 9

นอกจากนั้นมติที่ประชุมยังได้เลือก นายประสาท ตันประเสริฐ เป็นเลขาธิการพรรค นายสมบัติ กาญจนวัฒนา รองเลขาการพรรค คนที่ 1 นายอรัญ พันธุมจินดา รองเลขาธิการพรรค คนที่ 2 น.ส.อัครวรรณ เจริญผล รองเลขาธิการพรรค คนที่ 3น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 4 พล.ต.ธชา จินตวร รองเลขาธิการพรรค คนที่ 5 นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ รองเลขาธิการพรรค คนที่ 6 นายนนทรัฐ ขจีกุล นายทะเบียน นางอัญชลี บุสสุวัณโณ เหรัญญิก นางเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรค นายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ รองโฆษกพรรค คนที่ 1 นางสาวมสารัศม์ อื้อศรีวงศ์ รองโฆษกพรรคคนที่ 2

นายเทวัญ เปิดเผยหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงว่า ว่าผู้บริหารพรรค และกรรมการบริหารพรรค 33 ท่าน ได้ให้ความไว้วางใจให้ตนเป็นหัวหน้าพรรค ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ส่วนท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานพรรค ส่วนชื่อพรรคก็ยังคงเป็นพรรคชาติพัฒนากล้า เหมือนเดิมโดยมีคุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เป็นรองหัวหน้าพรรค สำหรับแนว นโยบายในการทำงานนั้น คงต้องดูการเมืองก่อนว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ โดยพรรคชาติพัฒนากล้า ได้มีมติก่อนหน้านี้ให้เข้าร่วมรัฐบาล ถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความเชื่อมั่นต่างประเทศก็จะมากขึ้น ถ้าเศรษฐกิจดี แล้วพี่น้องประชาชนก็จะได้รัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศชาติ ส่วนพรรคชาติพัฒนากล้ายังคงเน้นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ

สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา