องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อัดงบกว่า 9.7 ล้านบาท ลุยก่อสร้างถนน อบจ.นม. 15310 บ.ตำแย – บ.วัด ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย ช่วงที่ 2 ต่อเนื่องอีก 2 กม. “นายก หน่อย” เผย ก่อนหน้านี้ อบจ.ได้สั่งการให้ก่อสร้างถนนนี้ไปแล้ว 1 ช่วง ระยะทาง 2 กม. มีพิธีส่งมอบไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ 2 จำนวนระยะทาง 2 กม. รวมเป็น 4 กม. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนดี มีมาตรฐาน ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัยมากที่สุด

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า “โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม.15310 บ.ตำแย – บ.วัด ต.กระเบื้องใหญ่ ในพื้นที่ อ.พิมาย นับเป็นโครงการต่อเนื่องในถนนสายเดิมที่ได้ปรับปรุงก่อสร้างไปแล้ว และได้เพิ่มเติมคือก่อสร้างให้อีกเป็นช่วงที่ 2 ตามมาตรฐานที่ถนนมีความกว้างขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ความหนาหนา 0.04 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การตีเส้นจราจร และ ไฟฟ้าส่องสว่าง

สำหรับการก่อสร้างในช่วงที่ 2 นี้ ใช้งบอุดหนุนกรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นแผนเฉพาะกิจ อบจ.นครราชสีมา ที่มาจากภาษีของประชาชน จำนวน 9,787,000 บาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีถนนใช้ในการสัญจรที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะได้ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง”นายกอบจ.โคราชกล่าว

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา