วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในโอกาสนี้ พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ.) รับถวายใบประกาศเชิดชูเกียรติวัดต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเมตตากล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่  หน่วยงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,โรงเรียนโนนไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก,ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอปักธงชัย,โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราชและ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้มีสถานที่/หน่วยงาน ที่ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และการรณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่สามารถเป็นแบบอย่าง และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร หมู่ที่ 1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง,บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ต.พลับพลา อ.โชคชัย,บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 5 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง,บ้านตะโก หมู่ที่  3 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง,บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 3 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย,บ้านโคกหนองแฟบ หมู่ที่ 4 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย,บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง,บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 2 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง

บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ที่ 6 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย,บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย,บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย,บ้านทวก หมู่ที่ 7 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,บ้านดอนไทร หมู่ที่ 9 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ,บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ,บ้านถ้ำเต่าพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.กลางดง อ.ปากช่อง,ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง,โรงเรียนหนองไทร หมู่ที่ 8 ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง, องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง,ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน แปลงของนาย ณรงค์ บวชสันเทียะ (บ้านคอกวัว) หมู่ที่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา,

ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน แปลงของนางสมควร สอนสำโรง (บ้านขุนละคร) หมู่ที่ 2 ต.สำโรง อ.ปักธงชัย,ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน แปลงของนางสุภาภรณ์ มิลาวาน  (บ้านโนนดู่) หมู่ที่2 ต.โนนจาน อ.บัวลาย, ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน แปลงของนายอ่อน คำหวาย  (บ้านหนองแวง) หมู่ที่ 1 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย, ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบัวลาย แปลงของนายทองสุข – นางหนูจีน ศรีนัมมัง หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าที่ผ่านมาได้รับนโยบาย/ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญของนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งด่วนดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว  และได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครราชสีมา และ ผลผลิตจากสถานที่/หน่วยงานที่ได้ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายบริเวณสถานที่จัดการประชุม สร้างการรับรู้ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

      ทั้งนี้ หมู่บ้าน/สถานที่ ที่เข้ารับใบประกาศฯ ได้นำผลผลิต พืชผักสวนครัวและอาหารแปรรูป มาจัดแสดงและจำหน่าย รวม 11 บูธ มียอดรายได้รวม 6,800 บาท

Cr: สนง.ปชส.นครราชสีมา สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา