นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา(นายกหน่อย) สั่งการไปยัง นายธีระชัย  เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ให้เร่งส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หลังได้รับการประสานจากสามพี่น้องท้องถิ่น พบประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำสำหรับการเกษตร ในพื้นที่ของ อบต.สุขไพบูลย์ และ ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในเขต อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง ได้เข้าร้องขอให้ อบจ.โคราช สนับสนุนการขุดเจาะบ่อดาล สำหรับอุปโภค – บริโภค แม้ว่า อบจ.จะได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชาน เมื่อเป็นเช่นนี้ อบจ.โคราช โดยการนำของ นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ชุดขุดเจาะชุดที่ 2 ออกปฏิบัติการเจาะน้ำบ่อบาดาล บ้านประชาไท ต.สุขไพบูลย์  เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

ส่วนพื้นที่ ทต.เสิงสาง ได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าระดับน้ำในแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนใน ต.เสิงสาง ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาจะขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ ปัญหาที่สำคัญก็คือทำให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย เนื่องจากภัยแล้ง

แต่ด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งทาง ทต.เสิงสาง งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่มีเครื่องมือในการขุดเจาะบ่อบาดาล จึงขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. ซึ่งทาง นายก อบจ. ได้สั่งการให้สำนักช่างส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร จุดขุดเจาะชุดที่ 1 ออกปฏิบัติการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลที่สำนักงาน ทต.เสิงสาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

Cr: ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา