อบจ.โคราช จัดเวทีประชันคุณภาพด้านวิชาการ ครู อบจ. จัดประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้”โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา รร.สังกัด อบจ. “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” ระหว่างวันที่ 19 – 21 พ.ค.นี้ ณ ห้องโคราช ฮอลล์ 1 – 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหัวส่วนราชการในสังกัด อบจ.ได้ร่วมพิธีเปิดงาน ในโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา รร.สังกัด อบจ. “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023”

 โดยภายในงานมีการจัดเวทีภายในงานถึง 5 เวทีด้วยกัน โดยนอกเหนือจาก เวทีประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมภายในงานบริเวณรอบๆ ฮอล์ล์ 1 – 2 ยังได้จัดโซนออกบูธ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิสื่อห้องเรียนโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ ไมโครบิต นวัฒกรรม AI, สื่อเทคโนโลยีภาพ 3 มิติ เสมือนจริง AR NVR ที่เรียกว่า zSpace, LEGO  Education SPIKE tM Prime จุดประกายความอยากรู้ในเรื่องของ STEAM, Apple for Education และ Apps ห้องเรียน รวมถึงยีต่างๆ ที่จะมาช่วยในระบบปฏิบัติการตามความจำเป็นของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ระบบ CCTV และโครบิท สำหรับเขียนโค้ดสร้างชิ้นงานเบื้องต้น, PEN TABLETS (One by Wacom, Intuos, Intuos Pro) และ PEN DISPLAY (Wacom One 13″, Cintiq 16″) สามารถทดลองใช้งานจริง ร่วมกับโปรแกรมสร้างสรรค์งานศิลป์ จาก Adobe , กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ANPR  Bullet Camera, เครื่องปรับอากาศ โซล่าเซลล์ ไซบิท นวัฒกรรมประหยัดพลังงาน, สาย Lan สาย ไฟเบอร์ และโชลูชั่นอื่นๆ เกี่ยวกับโซลาเชลล์, HEP aruba เป็น wif ที่มีความเสถียร ในการในงานต่อเนื่องสูง

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023 เปิดโอกาสให้ครู และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.นครราชสีมา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ได้เปิดประสบการณ์นำความรู้ความสามารถออกมาทำให้เต็มที่ หรือจะเรียกว่า เป็นการแข่งขันผลงานทางวิชาการของ 8 กลุ่มสาระกาเวทีครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิชาการที่มีคุณภาพ พร้อมจะส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียน อบจ.นครราชสีมา เราพร้อมที่จส่งเสริมสนับสนุน สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่ออนาคตที่ดีของผู้เรียนที่จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ…ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 19 – 21 W.ค.2566 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน