สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ติวเข้มสมาชิกใหม่ 314 ราย “บุญธรรม”ประธานสหกรณ์คนล่าสุดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2566 ทะลุเป้ามีรายได้กว่า 500 ล้านบาท ฟันกำไรเนื้อประมาณ 390 ล้านบาท เผยคณะกรรมการมีมติให้นำเงินไปลงทุนกับสถาบันสหกรณ์ที่เข้มแข็งกว่า 2,000 ล้านบาท

วันนี้ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ดร.ปริญญา ประจง รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาฯเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสมาชิกเข้าใหม่ของสหกรณ์ จำนวน 314 คน เป้าหมายเพื่อให้สมาชิกเข้าใหม่ ได้ทราบถีงงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งให้รับรู้ถึงสิทธิ์และวิธีการกู้ รวมถึงการชำระหนี้ ตามระเบียบของการทำธุรกรรมที่ทำกับสหกรณ์ฯ และได้รับทราบถึงสวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งนี้จะจัดให้กับสมาชิก

นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2566 ว่า สหกรณ์มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายได้กว่า 500 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆคงเหลือกำไรจากผลประกอบการไตรมาสแรก จำนวน 390 ล้านบาท  ทั้งนี้เป็นบริหารภายใต้ทีมงาน”กลุ่มรักษ์สหกรณ์”ที่มีนายทอง วิริยะจารุ เป็นประธานที่ปรึกษาที่วางนโยบายชัดเจนว่า”ยึดหลักช่วยเหลือพี่น้องครู ไม่ทิ้งกัน เน้นความถูกต้อง สุจริต” นอกจากนั้นยังมีโครงการ”เงินกู้สามัญแก้ไขปัญหาชำระหนี้”ให้กับสมาชิกบางส่วนจนทำให้เกิดความเชื่อมั่น จนมีข้าราชการครูแห่เข้าสมัครเป็นสมาชิกใหม่เป็นจำนวนมาก

นายบุญธรรม เดชบุญ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นายบุณธรรมกล่าวต่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้มีการวางแผนงานการลงทุน เพื่อหารายได้เข้ามาดูแลบรรดาสมาชิก โดยการลงทุนต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อพันธบัตร การลงทุนในตลาดหุ้น หรือปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีสถานะที่มั่นคงอันเป็นที่ยอมรับของทางราชการ โดยในขณะนี้คณะกรรมการได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อการลงทุนนี้แล้วเป็นจำนวนเงิน 2,000ล้านบาท

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา