เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. หน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566”  ประกอบด้วย นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(อบจ.), นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา(ทน.), พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมือง(ผกก.)นครราชสีมา และนายชวิศ เมธาบุตร รองสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.)

นายศุภภิมิตร เปาริก รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวถึง “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ทน. อปท.ภาคธุรกิจ พ่อค้า องค์กรฯ และประชาชน เป็นอย่างดียิ่ง จึงได้มีการจัดกิจกรรมการออกร้านนาวากาชาด การรำบวงสรวงคุณย่าโม ออกร้านค้า การแสดงต่างๆ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานย่าโมปีนี้ได้หลังที่ต้องหยุดไปเพราะ”โควิด-19” งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารี วีรสตรีไทย และปลุกจิตสํานึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม

“การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารี ให้เป็นเอกลักษณ์ของดีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งเป็นการแสดงศักยภาพการพัฒนาจังหวัดที่มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดงานวันที่ 23 มีนาคม 2566 พิธีวิ่งคบไฟ 4 มุมเมือง  ชมขบวนสักการะคุณย่าโม 7 ขบวน ประกอบไปด้วย ขบวนที่ 1 “เมืองหญิงกล้า” โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ขบวนที่ 2 “ผ้าไหมดี” จากอำเภอปักธงชัย, ขบวนที่ 3 “หมี่โคราช” จากอำเภอปักธงชัย, ขบวนที่ 4 “ปราสาทหิน” จากอำเภอพิมาย, ขบวนที่ 5 “ดินด่านเกวียน” จากอำเภอโชคชัย, ขบวนที่ 6 “กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมคนโคราช” โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา และขบวนที่ 7 “โคราชเมืองกีฬา” โดยสโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมา”

ด้าน นางสุธิดา วิริยะกุลนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ กล่าวว่า ทางกาชาดฯมีกิจกรรม การรําบวงสรวงท้าวสุรนารีโดยสตรีลูกหลานย่าโม จํานวน 10,555 คน เต็มบริเวณลานย่าโมและถนนราชดำเนิน -ชุมพล ส่วนกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 12 วัน 12 คืน ประกอบด้วย ออกร้าน “นาวากาชาด” ตักไข่ปลา ซึ่งมีของรางวัลมากมายที่ทางกาชาดได้รับมาใน “วันรวมน้ำใจ” ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมการกุศลที่ร้านนาวากาชาด  และปีนี้มีสลากกาชาดเพื่อการกุศลจำหน่ายใบละ 100 บาท ซึ่งปีนี้ได้จัดรางวัลไว้มากมาย อาทิ รถยนต์ฟอร์ด(Evreest Trend) 1 คัน, รถยนต์โตโยต้า(Hilux Revo Smart Cab 204Entry MT Z-edition) 1 คัน, รถยนต์โตโยต้า (Yaris Ativ 1.2 SPrt), รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิโน  ซึ่งจะออกรางวัลในวันสุดท้ายของงาน 3 เม.ย.66 เวลา 18.00น.ณ เวทีกลางงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี  นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองโคราชย้อนยุค การแสดงสื่อผสม แสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมย่าโม การจำหน่ายสินค้า OTOP ตลอดจนนิทรรศการและบูธประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ”

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นครราชสีมา กล่าวถึง ทาง อบจ.นครราชสีมา มีการจัดตลาดทางเดินเมืองย่า ตลาดน้ำคูเมือง รำวงย้อนยุค ที่กลางน้ำคูเมืองหลังทีทำการ อบจ. ลิเก ทั้ง 12 คณะ 12 คืน เวทีแสดงดนตรี โฟคซอง จัดการแข่งขันชกมวยไทย 12 คืน จัดโดยโปรโมเตอร์ 12 ศึกต่างๆ ของแนวหน้า  เมืองไทย GO SPORT 38 HD ถ่ายทอดทุกคืน ณ  เวทีชั่วคราวสวนวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา  และอื่นๆ 

นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวถึง การจัดระเบียบร้านค้า การดูแลความสะอาดสถานที่จัดงาน ทางเทศบาลฯเป็นผู้ดูแล รถสุขา ได้จัดเวรยามการทำความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง ผลัดเปลี่ยนเวรกันดูแลตลอด และเราได้ร่วมกับทางสาธารณสุขดูแลร้านค้าอาหารถึงเรื่องให้ถูกสุขอนามัย ความสะอาด ภาชนะใส่อาหารเราห้ามนำโฟมมาใช้ใส่อาหาร และร้านอาหารต้องปิดราคาให้เป็นธรรมด้วย ทางเทศบาลฯยังมีการแสดงดนตรี ที่เวทีข้างลานย่าโมอีกด้วย”

ส่วน  พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา กล่าวถึง การจัดระเบียบการจราจร การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในงาน มีการวางกำลังตำรวจไว้ทั่วเมืองรอบนอกและในบริเวณงาน เราใช้กำลังตำรวจ จากสถานีตำรวจ สภ.จอหอ ,โพธิ์กลาง,มะเริง และพุดซา มีการตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตามจุดต่างๆ และที่เวทีกลางที่เคยมีการทะเลาะตบตีกันบ่อยครั้ง เราได้ร่วมมือกันกับทางกำลังทหารสารวัตรกองทัพภาคที่2 และสารวัตรทหารอากาศกองบิน๑  ซึ่งเราใช้กำลังเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ ทั้งนี้ ก็เพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยชองผู้มาเที่ยวงานครับ”

สำหรับ นายชวิศ เมธาบุตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึง ทางสาธารณสุขฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลรวมทั้งการรักษาพยาบาลภายในงานหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เรามีมาตรการดูแลป้องกัน COVID-19 เราได้มีการตรวจนางรำทั้งหมด หากพบผู้มีอาการหรือสงสัยทางเราก็จะดูแลตรวจอาการให้ก่อนจะมีการรำบวงสรวง นอกจากนี้เราร่วมกับทางเทศบาลฯ ตรวจตราร้านจำหน่ายอาหารภายในงาน และเราตั้งกองอำนวยการพยาบาลไว้ในงานที่หอนาฬิกาไว้ด้วยครับ”

สำหรับ การแสดงดนตรีและกิจกรรม ณ เวทีกลาง ดังนี้

23 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และการแสดงดนตรี มนต์แคน แก่นคูณ

24 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย เทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี ยังโอม & กวิน

25 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรีตั๊กแตน ชลดา & F. Hero

26 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย เทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรี พี สะเดิด

27 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาการแสดงดนตรี พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

28 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย เทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงดนตรีเนสกาแฟ ศรีนคร

29 มีนาคม 2566 การแสดง ความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของนักเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี แอน อรดี, ไรอัล กาจบัณฑิต

30 มีนาคม 2566 การแสดงความสามารถ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย เทศบาลนครนครราชสีมาการแสดงดนตรี ครูเต้ย อภิวัฒน์

31 มีนาคม 2566 การแสดง “เดินแบบผ้าไทย” การกุศล โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

1 เมษายน 2566 การประกวด “ดาวค้างฟ้า” โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

2 เมษายน 2566 การแสดงความสามารถศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักเรียน โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี โจอี้ ภูศิษฐ์, วงTT

3 เมษายน 2566 การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2566 โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา การแสดงดนตรี ค็อกเทล

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนเที่ยวชมงานและร่วมสดุดีวีรกรรมสตรีท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และสวนอนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราช

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน