วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2566 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นายบุญธรรม  เดชบุญ ประธาน บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 65 ได้นำคณะกรรมการฯ เปิดสัมมนาสมาชิกเข้าใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำนวนกว่า 200  คน ร่วมประชุมโดย มี นายทอง  วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษา พร้อมนายสมศักดิ์ จักสาน  อดีตประธานสหกรณ์ฯ และรองผู้จัดการสำนักงานฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของสกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา รวมทั้งและเบียบการบริหารงานของคณะกรรมการ และหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวภาระผูพันด้านการกู้เงิน ชำระเงินฯลฯ

นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรร์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการอบรมสัมมนาในวันนี้เป็นไปตมระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารสกรณ์ได้กำหนดไว้ที่จะต้องทราบรายละเอียดและความเป็นมาขององค์กรโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และเมื่อเวลาที่เข้ามาใช้บริการจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็มีสมาชิกใหม่ส่วนหนึ่งที่มาจากสมาชิกเก่าที่เคยลาออกไป และได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็ต้องเข้ารับการอบรมเช่นกัน ส่วนสาเหตุที่ลาออกไปก็ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน แต่พอปรับสภาพได้ก็กลับเข้ามาใหม่ ประกอบการบริหารของคณะกรรมการที่มีการจัดระบบดีขึ้นจนได้รับควรเชื่อมั่นก็เลยกลับเข้ามาใหม่

ทางด้านนายบุญธรรม ประธาน ในที่ประชุมกล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  เป็นองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สถานะล่าสุดมีจำนวนสมาชิก 28,603 คน ทุนดำเนินการ 38,465,960 บาท (กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท) ถือเป็นองค์กรที่มีสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค ผลประกอบในปี 2565 มีทุนเรือนหุ้น 18,548 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,974 ล้านบาท เงินรับฝาก 9,414 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 1,544  ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 87 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.70 ต่อปี เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 10.50 ต่อปี แต่ละเดือนมียอดเก็บเงินค่าหุ้นสมาชิก เงินต้นชำระหนี้ รายได้จากดอกเบี้ยและอื่นๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท รายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 100 ล้านบาท เหลือเงินบริหารจัดการเดือนละกว่า 300 ล้านบาท

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา