ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วย นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ร่วมงานเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไกล ไม่มีความแออัด ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม ในการส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครั้งนี้ จะเป็นการนำพื้นที่ในส่วนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนารองรับการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคต ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ในการเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

“ในนามของกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่ให้ใช้สิทธิ์ที่ดินสงวน นอกเขตทางของกรมทางหลวง ตามโครงการของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้  ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนผู้เข้ารับบริการ” นายอนุทินกล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง ในพื้นที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา – ท่าอ่าง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่จำนวน 105 ไร่ 2 งาน 30.5 ตารางวา เดิมกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้คืนสิทธิ์การใช้ที่ดินแก่กรมทางหลวง เพื่อพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองรับการขยายขอบเขตการให้บริการของโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ด้านนายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ให้การดูแลสุขภาพประชาชนระดับตติยภูมิในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ มีเตียงให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,600 เตียง ให้บริการผู้ป่วยในมากกว่า 110,000 รายต่อปี และผู้ป่วยนอกกว่า 1,200,000 รายต่อปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนนอกเขตทาง ของกรมทางหลวง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินผืนเดิมประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดในพื้นที่เดิม เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงการบริการสุขภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

Cr:ปชส.นม.  สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา