นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในฐานะรองประธานอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สภาผู้แทนราษฎร  ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ“โคราชโมเดล”ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับหน่วยงานและสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกที่ประสบปัญหาหนี้สิ้นจนขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถใช้หนี้ที่ก่อไว้ได้ และพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่กำลังถูกสถาบันการเงินยื่นฟ้องศาลยุติธรรม และบังคับคดีให้ชำระหนี้ตามกฎหมาย

นายทอง วิริยะจารุ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เป็นองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค ผลประกอบการแต่ละเดือนมียอดเก็บเงินค่าหุ้นสมาชิก เงินต้นชำระหนี้ รายได้จากดอกเบี้ยและอื่นๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท รายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 100 ล้านบาท เหลือเงินบริหารจัดการกว่า 300 ล้านบาท ในปัจจุบันมีนายบุญธรรม เดชบุญ เป็นประธานบริหาร

 “ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิก โดยลดยอดการส่งเงินต้น เพื่อให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในการดำรงชีพรวมทั้งสามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีและความสุขในสังคม ขณะนี้สมาชิกกว่า 11,000 ราย มียอดหนี้เฉลี่ยรายละกว่าล้านบาท บางรายเป็นลูกหนี้ซ้ำซ้อนทั้งหนี้ สหกรณ์ฯ- หน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงินจากธนาคารต่างๆ  ส่วนใหญ่มีวินัยชำระหนี้ได้ตามกำหนด แต่ก็มีหลายพันรายที่มีหนี้อยู่ในสภาพวิกฤตไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข  หลายรายถูกฟ้องยึดทรัพย์-บังคับคดี หากไม่ช่วยเหลือสุดท้ายจะเป็นบุคคลล้มละลายและออกราชการ นอกจากนั้นผู้ค้ำประกันต้องถูกยึดทรัพย์ด้วย

นายทอง กล่าวว่าในฐานะ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้ริเริ่มแก้ปัญหาให้กับสมาชิกกลุ่มนี้ โดยจัดทำโครงการ “โคราชโมเดล” โดยมีนโยบายร่วมกับธนาคารออมสิน โดยนำสมาชิกที่มีภาระหนี้สินกับกับสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสหกรณ์ มาพิจารณาเข้าสู่ระบบตามหลักเกณฑ์คือ ให้สมาชิกเงินกู้สามัญแก้ไขปัญหาชำระหนี้  เป็นเงินกู้สามัญเอนกประสงค์เพื่อชำระหนี้ โดยให้สมาชิกนำเงินกู้ไปปิดยอดหนี้ที่ค้างชำระกับเจ้าหนี้กับสถาบันการเงินอื่นๆ พร้อมปรับโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารออมสินได้ตัดดอกเบี้ยพักค้างกว่า 30 ล้านบาท

“ขณะนี้มีสมาชิกเข้าสู่ระบบแก้หนี้ด้วย”โคราชโมเดล”แล้ว 319 ราย รวมเป็นเงินกว่า 427 ล้านบาท และยังมีสมาชิกร่วม 4,000คน ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งใช้เม็ดเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินประมาณ 3.9 พันล้านบาท โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเรา มียอดเงินที่สามารถช่วยเหลือได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องแต่อย่างใด อันเป็นการช่วยเหลือครูที่ประสบปัญหาและลดหนี้ครัวเรือน”นายทองกล่าว  

ทางด้าน ดร.พจน์ เจริญสันเที๊ยะ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา และเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เปิดเผยว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมานับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัวค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรม  คณะอนุกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาหนี้สินชุดนี้ ได้รับความเห็นชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร  ส่งให้รัฐบาลได้ดำเนินการตามกรอบความเห็นของอนุกรรมการชุดนี้ ตามความเห็นของตนเชื่อว่า แม้สภาฯจะหมดสมัยมีรัฐบาลรักษาการ หรือรัฐบาลหน้าก็เชื้อว่าโครงการนี้จะถูกนำไปเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาต่อไป

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา