วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี คณะพระสงฆ์  จ.นครราชสีมา   นาย สุวัจน์  ลิปตพัลลภ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  นาย เทวัญ  ลิปตพัลลภ  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นาย ประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา  นาย ชัชวาล วงศ์จร   รองนายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา  นาย ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์  ปลัดเทศบาลนคร นครราชสีมา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู  อาจารย์  นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  และพี่น้องประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

  โดยบรรยากาศภายในบริเวณประกอบพิธี ฯ  นาย สุวัจน์  ลิปตพัลลภ ประธานพิธีฯ  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ  ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ จากนั้น เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล    ประธานในพิธีถวายดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้า พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    ถวายเทียนชนวนแด่ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  จากนั้น ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ บริกรรมคาถจุดเทียนเท่าพระองค์ และเทียนมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ จากนั้นประธานฯ  จุดเทียนบูชาเทพยดานพเคราะห์    เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ต่อจากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทต่าง  ๆ

  ‘นวัคคหายุสมธัมม์’ แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทว) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงพระนิพนธ์ไว้ในการเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อคราวเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 5 โดยเป็นบทที่มีการรวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีหัวข้อต่างๆเท่ากำลังวันของพระเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย จึงเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณและรัดกุมในศาสตร์แห่งโหร

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน