(ขอขอบคุณ สุพรรณ เชื้อสีดา เจ้าของคลิปวิดีโอ)

ผู้ว่าฯ โคราช ดึงสื่อมวลชนร่วมเป็นกระบอกเสียง “สร้างจิตสำนักในการใช้รถใช้ถนน” หวังลดยอดอุบัติเหตุ!! ทางถนน ปีใหม่ 2566 โดยจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา คิกออฟ สื่อมวลชนโคราชร่วมใจ สัญจรปลอดภัย ห่วงใยผู้เดินทาง จัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และตลอดต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความร่วมมือและเป็นเครือข่ายที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดนครราชสีมา ได้ครอบคลุมทุกช่องทาง อีกทั้งเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้ชื่อรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.โคราช

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 ที่โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา “คิกออฟ” สื่อมวลชนโคราช “ร่วมใจ สัญจรปลอดภัย ห่วงใยผู้เดินทาง” นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนง จากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมวงการสัมมนา ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขนส่งฯ ตำรวจ แขวงการทาง 1,2,3 และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา

นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง ขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จัดงานเฉลิมฉลองและท่องเที่ยว ประกอบกับ รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้คาดการณ์ว่า นอกจากจะมีประชาชนเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดอื่นๆแล้ว ยังมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น 

 เพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 และใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีแนวทาง การดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 21 ธันวาคม 2565 และช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม 2566 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2566 ดำเนินการตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน  อย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

 ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน  56 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 45 ราย ผู้เสียชีวิต 14 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ 63% รองลงมาคือ รถเก๋ง 8% สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกิดจาก เมาสุราขณะขับรถ 35.75% รองลงมาคือ ขับรถเร็ว 22.94% และตัดหน้ากระชั้นชิด 13.75% ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 33.12% รองลงมาคือ เมาสุราแล้วขับรถ 19.48% และขับรถเร็ว 10.30%

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน