ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมแคนทารี่  อ.เมือง จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนากล้า  ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคชาติพัฒนากล้า  โดยมี นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ   เป็นประธานการประชุม  โดยมีสมาชิกฯพรรค เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม  พิจารณาที่สำคัญและมีมติร่วมกันดังนี้คือ    นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ  เป็น ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า   นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคฯ  พัน เอกวินัย สมพงษ์  เป็นที่ปรึกษา ฯ นายก กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ  เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  นาย กรณ์ จาติกวณิช  เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า  นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯ  มารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคฯ  ส่วนเรื่องที่2 เป็นการประชุมรับทราบการลาออกของ นาย สมัคร ป้องวงศ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนากล้า  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค ฯ  ส่วนเรื่องที่ 3 รับทราบเรื่องหัวหน้าสาขาพรรคฯ   ภาคกลางและภาคเหนือ ได้ขอลาออก  ซึ่งผลจากการลาออกนี้ทำให้คณะกรรมการฯ ทั้งภาคเหนือและภาคกลางว่างลง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันต่อไป ส่วนเรื่อที่ 4  นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ ซึ่งได้แจ้งในที่ประชุมได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯ  เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารของพรรคฯ  ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งฯ ภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้  ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคฯสิ้นสุดลงด้วย  ดังนั้นจึงได้มีการเลือกจัดตั้งตำแหน่งที่ว่าง 34 ตำแหน่ง จากเดิมที่จะมีการเลือกเพียง 6 ตำแหน่ง  โดยที่ประชุมมีการเลือกตั้งมีตำแหน่งที่สำคัญทั้ง 34 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคฯ 30 ตำแหน่ง  และเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาฯผู้ใหญ่อีก 4 ตำแหน่ง

     นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ  เป็น ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า  กล่าวว่า ทั้ง 34 ตำแหน่ง นั้น จะเป็นโครงสร้างของพรรคาติพัฒนากล้า  ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสินค้าราคาแพง  ไฟฟ้า น้ำมัน  ปัญหาหนี้สิน ปัญหาเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยสูง  เป็นปัญหากระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชน  และผู้ประกอบการต่าง ๆ  นอกจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้ว ยังมีวิกฤติทางการเมือง  อาทิเรื่องของเสถียรภาพ เรื่องความขัดแย้งต่าง ๆ  ฉะนั้นพรรคชาติพัฒนากล้าจึงมีความมุ่งมั่น ในการที่จะใช้โครงสร้างบริหารฯนี้ เข้าไปแก้ไขปัญหา  และการจัดทัพใหม่ในวันนี้ตนเองถือว่าเป็นการประสานสามพลังก็คือพลังประสบการณ์ของพรรคฯ บวกกับพลังทางด้านเศรษฐกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้บ้านเมือง  ละพลังของการเมืองที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน ให้การแก้ไขปัญหาสำเร็จลุล่วง

ด้าน นาย กรณ์ จาติกวณิช   หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประชุมใหญ่สามัญในวันนี้ที่ได้ให้ความไว้วางใจตนเองมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า  ตนเองยืนยันภารกิจหลักชัดเจนที่ทุกคนมองตรงกันคือเรื่องของเศรษฐกิจ ปัญหาหลักของประเทศโดยเฉพาะเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน   ตนเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ แต่ทุกท่านทราบดีว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านการเมืองนั้นเป็นปัญหาควบคู่กัน  เพราะหากมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ดี แต่มีปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้  ดังนั้นการที่เรามี นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯ  มารับตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคฯ    ซึ่งมารับผิดชอบประเด็นทางการเมือง ก็จะทำให้ทีมของพรรคฯมีพลังมากขึ้น   มีประธาน สุวัจน์ คอยให้คำแน่ะนำปรึกษา บวกกับทีมทีปรึกษาฯรองหัวหน้าพรรคฯ  ไปจนถึงทีมงานของพรรคฯ ที่มาร่วมกันอยู่ในพรรคชาติพัฒนากล้า  ทำให้ตเองมีความมั่นใจว่าจะตอบโจทก์ให้กับเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน

ข่าว MC.news.com  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา