ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ต.ค. 65  ที่พระอุโบสถ วัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา   เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ด้วย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ อบจ.นครราชสีมา ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์  ณ วัดบึง โดยมี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี นาย สมเกียรติ วิริยะกูลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, นาย รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา  พร้อมคณะ ส.อบจ.นครราชสีมา   นาย ธีระชัย  เทพนอก  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ  ตลอดจนบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา และพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา  รวมถึงเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เริ่มขึ้นในเวลา 10.09 น. ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายก อบจ.นครราชสีมา และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี ประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์ และยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม ต่อด้วยประธานประเคนเครื่องบริวารพระกฐินทั้งหมดแด่พระเถระองค์ครอง ประเคนผ้าไตรแด่พระคู่สวด

ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ประกาศยอดจำนวนเงินที่บริจาคร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,507,851 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท ) ในโอกาสนี้ ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังได้ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย  และ ยอดเงินจำนวนนี้ได้นำถวายภิกษุ สามเณร และถวายบำรุงพระอารามต่อไป ขอพระภิกษุทั้งปวง อุบาสก อุบาสิกา และผู้มีจิตศรัทธาทุกคนโปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกันที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วย

ไพฑูรย์  ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

ข่าว MC.news.com  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา