วันที่ 10 ต.ค.65 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบได้มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปรึกษากรรมาธิการ พร้อมคณะทำงาน นายจารึก ศรีอ่อน  นายสุทา ประทีป ณ ถลาง รองประธานคณะกรรมาธิการ  , นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียว นำเรื่องร้องเรียนคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐซึ่งดำเนินคดีข้อหาบุกรุกกับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินทำกินของประชาชน ตามหนังสือร้องเรียน ของชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียวขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกกับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมทั้งไม่ดำเนินการปรับปรุงเเนวเขตอุทยานฯให้แล้วเสร็จ  เป็นเหตุให้เขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนก่อให้เกิดความเสียหาย ส่อไปในทางมิชอบ จากการพิจารณาจึงได้มีคำสั่งให้คณะกรรมาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2, นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอวังน้ำเขียว, ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา), ผู้แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.), นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ผู้แทนชาวบ้านอำเภอวังน้ำเขียว หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านผู้เดือดร้อนเข้าร่วมประชุม

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่ปรึกษากรรมาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่กลับไปคณะกรรมาธิการจักได้ให้ท่านประธานคณะกรรมาธิการทำหนังสือชี้แจงไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในเนื้อหาก็จะระบุข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับจากทุกหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้บูรณาการร่วมกัน ในขณะที่ข้อมูลของทางราชการผิดเพี้ยนไม่ตรงกันส่งผลทำให้เกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในการดำเนินการของคณะกรรมาธิการนั้นกลับไปก็จะรีบดำเนินการเลย ซึ่งหากท่านรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ประชุมในครั้งนี้ คาดว่าภายในเดือนนี้ก็น่าจะมีหนังสือไปถึงศาลและอัยการ เพื่อนำไปสู่เรื่องขอจำหน่ายคดีชั่วคราว ของชาวบ้านกว่า 300 คดี เมื่อผลแนวเขตออกมายังไง ก็ว่ากันไปตามกฎหมายอีกครั้ง อีกส่วนหนึ่งคือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติยืนยันว่าภายในเดือนมี.ค.66นี้จะมีแนวเขตที่ชัดเจนตาม one map ว่าที่ของ สปก.อยู่ตรงไหน ที่ของเขตอุทยานอยู่ตรงไหน ถ้าอย่างเร็วอาจจะเร่งให้ทันเดือน ธ.ค.65 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวบ้าน ซึ่งเรื่องนี้หากทำสำเร็จจะเป็นต้นแบบของการจัดการเรื่องป่าทับคน คนทับที่ก็จะได้คลี่คลายไป ที่ปรึกษากรรมาธิการ กล่าว

ด้าน นาย ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว กล่าวต่อว่า วันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตฯ ที่ได้ลงมาพิสูจน์หลักฐานตามความเป็นจริงว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้อยู่มาก่อนการขีดเส้นทับที่หลังและคดีต่าง ๆ  นั้นก็หาวิธีในการจะชะลอฟ้อง เนื่องจากว่าเป็นแนวเขตที่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นแนวเขตที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีความชัดเจน ยินดีที่วันนี้ทุกภาคส่วนทั้งกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ และทุกภาคส่วนได้มาร่วมปรึกษาหารือกันโดยมีคณะแก้ไขปัญหาที่ดินแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกำลังสำคัญ วันนี้ทุกฝ่ายมีความชัดเจนเรื่องนี้น่าจะจบในเร็ววัน และคิดว่าน่าจะเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของชาววังน้ำเขียว นาย ชุณห์ กล่าว

ข่าว MC.news.com  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา