ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 19 กันยายน 65  ที่ โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ( โดม ) พิธีเปิดอาคารสวัสติยานุสรณ์ และ พิธีเปิดอาคารโรงอาหารอุดมภากร โดยมี นาย ประเสริฐ  จันทรรวงทอง  ส.ส.จ.นครราชสีมา  เลขาธิการพรรคเพื่อไทย   นาย  สมชาย  อำพันกาญจน์  นายอำเภอสีคิ้ว  รศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ  ที่ปรึกษากรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร   นาย ชวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ผุ้นำชุมชน  คณะครู อาจารย์ และนักเรียน  โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เข้าร่วมพิธี ฯ   

นาย ชวลิต เกิดกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  กล่าวว่า วันนี้  โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ได้จัดให้มีการประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ( โดม ) พิธีเปิดอาคารสวัสติยานุสรณ์ และ พิธีเปิดอาคารโรงอาหารอุดมภากร   โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายฯ  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน โดยเฉพาะในด้านสถานที่ในการเรียนการสอน  และในด้านต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย 

สำหรับ โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีกาจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ซึ่งทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียน ในหลากหลายสาขาความรู้  และโดยเฉพาะในปีการศึกษา 2566 นี้ ทาง  โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จะมีการเปิดห้องเรียนไอทีซี  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้มีความรู้  ความสามารถ  และที่สำคัญปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอนความเป็นเลิศทางด้านภาษา  อาทิ ภาอังกฤษ  ภาษาจีน  และ ภาษาญีปุ่น   ซึ่งนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการศึกษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา