วันที่  29 ก.ย. 2562 ที่บริเวณเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สิริพงค์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ และ ส.ส. ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวิ่งรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ตอน “วิ่งพักดับ 90 กิโล 90 วัน ตับจะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” รายได้สบทบกองทุนช่วยเหลือเด็ก – เยาวชนและครอบครัว ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ประเทศไทยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีนักดื่ม 225 ล้านคน เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น ปีละ 250,00 คน ซึ่งพบว่าเด็กอายุเฉลี่ยเริ่มดื่ม 13 – 14 ปี และในกลุ่มผู้ใหญ่ มีผู้ติดเหล้าหรือดื่มแบบอันตราย ประมาณ 25 ล้านคน อีกทั้งในช่วงเทศกาลมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากน้ำเมาเฉลี่ยปีละ 7,985 ราย มูลค่าความเสียหาย 1,587 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ได้รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชิญชวนให้คนไทยได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชื่อว่าพลังของทุกคนจะเปลี่ยนพื้นที่ของเราให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com ศรีสะเกษ