นาย วิเชียร ชาติผดุง นายก อบต.พลสงคราม  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  สำหรับตนเองภายหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่  กระทั้งปัจจุบันได้เข้ามารับตำแหน่ง นายก อบต.พลสงคราม  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา   แล้ว ตนเองก็จะเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายในการพัฒนาพื้นที่  ในลำดับแรกนั้นตนเองจะดูเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    โดยเฉพาะเรื่องถนน  เรื่องน้ำ  เรื่องการติดต่อคมนาคม ต่าง ๆ

ส่วนนโยบายรองลงไป ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ อบต.พลสงคราม  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  นั้น พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา  และภายหลังจากที่ได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีการดำเนินการหาอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน  ส่วนเรื่องของโครงสร้างที่มีปัญหาอยู่บ้านเนื่องจากเรามีงบประมาณที่จำกัดอยู่นั้น  และในช่วงนี้เองอยู่ในช่วงสภาวะฤดูฝน  และในพื้นที่มีฝนตกบ่อยมาก  และในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ  อบต.พลสงคราม  ซึ้งมีอยู่ 15 หมู่บ้าน  ก็ได้รับผผลกระทบเช่นกัน    แต่ก็ได้มีความพยายามในการเร่งรัดในเรื่องของถนนต่าง ๆ  เพื่อให้การคมนาคม ของชาวบ้านได้รับความสะดวกสบาย  

ส่วนกรณีที่มีการลงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน  เกี่ยวกับถนนที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ของ อบต.พลสงคราม  นั้น   แต่ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนในความดูแลของอีกหน่วยงาน   แต่ทาง อบต.พลสงคราม  เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด  ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ  เพื่อให้ดำเนินการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับ พี่น้องประชาชนแล้ว  ดังนั้นตนเองจึงขอให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระดังกล่าว  อดทนรอเพียงนิด ก็จะได้รับความสะดวกในการคมนาคม แล้ว   

 

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา