ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. บริเวณหน้าลานวิหารฮีเยี่ยงไท้ สว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสี่ยงเซี่ยงตึ๊ง) อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นาย สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ขาดแคลน จำนวน 500 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย รายละ 20,000 บาท เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี  ซึ่งจัดโดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) โดย นาย อภิภวัส  ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  ซึ่งมีพี่น้องประชาชน ทั่วไปมารับมอบ ท่ามกลางการปฎิบัติการตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  

สำหรับการจัด งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565 ใรครั้งนี้   ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา (หลักเสียงเซี่ยงตึ้ง)   ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอเมือง นครราชสีมา เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 จำนวน 500 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว จำนวน 6 คน คนละ 3,000 บาทพร้อมหม้อหุงข้าว และอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในบ้านอีกครอบครัวละ 1 ชุด และมอบเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับอาสาสมัครกู้ภัย ฮุก 31 ที่ถูกไฟผ่าเสียชีวิต

โดย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน คณะกรรมการ คณะกลุ่มสตรีมูลนิธิฯ พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย อาสาสมัคร เป็นผู้มอบ พร้อมนี้ได้มอบพัสดุเวชภัณฑ์, ชุด พีพีอี, ชุดกราวน์, เครื่องดูดเสมหะ, ท่อสายดูดเสมหะ, แมวN94, หน้ากากอนามัย, เฟสชิว, เจลกอฮอล์ใหกับอาสาสมัครกู้จุดพิมาย, ชุมพวง, กระชอน, หนองบุญมากและหนองบัวศาลา

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา