พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ)
(แฟ้มภาพ)

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช เริ่มผ่อนคลาย เมื่อการติดเชื้อลดลง แต่ไม่รู้อนาคตว่าจะลดได้กี่วัน  แต่ที่แน่ๆวันนี้ยอดเพิ่มอยู่ที่  PCR +47 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +840 ราย รวม 887 ราย หลังพบนักเรียนชั้นประถมศึกษาในต่างอำเภอติด สารณสุขจังหวัดได้รับคำสั่งจากศูนย์ป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในเด็ก และเปิดบริการฉีดเข็ม3กระตุ้นให้ครบ 50%  โดยให้ อสม.ในทุกพื้นที่ ประสานกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านให้นำลูกบ้านมาฉีดให้ครบทุกราย ในขณะเดียวกัน “ต้นโพธิ์โมเดล”รุกตรวจโควิดในสถานบริการร้านอาหาร พร้อมตรวจโรคอื่นๆไปพร้อมกันแบบบริการฟรีๆ  !!

พื้นที่โฆษณา

คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ PCR +47 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +840 ราย รวม 887 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อนอกเขตจังหวัดจำนวน  1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสุโขทัย และติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 886 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  166,105 ราย รักษาอยู่ 15,087 ราย รักษาหายสะสม 150,759 ราย เสียชีวิตสะสม 259 ราย รายงานแยกอาการผู้ป่วยเป็นอาการสีเหลือง 9 ราย และผู้ป่วยอาการสีเขียว 878 ราย วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 259 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ74 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวเบาหวาน โรคไต  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ มีไข้ อาการซึมลง  เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ  มีภาวะปอดอักเสบ เสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่า อ.เมือง ยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ 141 ราย รองลงมาเป็น อ.โนนสูง 100 ราย ถัดไปเป็น อ.ด่านขุนทด 78 ราย, อ.ปักธงชัย 69 ราย, อ.ห้วยแถลง 55 ราย, อ.คง 48 ราย, อ.จักราช 35 ราย, อ.พิมาย 32 ราย, อ.ครบุรี 32 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 32 ราย, อ.บัวใหญ่ 31 ราย,  อ.เฉลิมพระเกียรติ 30 ราย, อ.สีคิ้ว 26 ราย, อ.สูงเนิน 24 ราย, อ.วังน้ำเขียว 23 ราย, อ.ประทาย 21 ราย, อ.เมืองยาง 20 ราย, อ.ขามทะเลสอ 15 ราย, อ.ขามสะแกสง 14 ราย, อ.โนนแดง 12 ราย, อ.ปากช่อง 11 ราย, อ.ชุมพวง 11 ราย, อ.สีดา 11 ราย, อ.โชคชัย 8 ราย, อ.พระทองคำ 8 ราย

รายงานข่าวจา ศบค.แจ้งมายังจังหวัดต่างๆ ให้วางมาตรการแนวทางปฏิบัติ ให้กับสถานบริการประเภท “ผับ บาร์ คาราโอเกะ” ที่สามารถเริ่มเปิดบริการได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 และเปิดร้านไม่เกิน 24.00 น. การให้บริการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือการงดใช้แก้วร่วมกัน, งดกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์, สวมหน้ากากตลอดเวลา
ส่วนผู้ให้บริการ

  1. ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
  2. คัดกรองพนักงาน Thai save Thai
  3. ตรวจ ATK ทุก 7 วัน
  4. เคร่งครัด Universal Prevention
    ผู้รับบริการ
  5. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
  6. เคร่งครัด Universal Prevention
  7. กลุ่ม 608 งดใช้บริการ

.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา