พื้นที่โฆษณา

กรณีพายุฤดูฝนพัดกระหน่ำทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านด่านเกวียน ย่านธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนั้น เรื่องนี้ความทราบถึง สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

พื้นที่โฆษณา

 วันที่21 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จำนวน 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน 200 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นากยกเทศมนตรี พร้อมข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมในพิธีมอบในครั้งนี้

พื้นที่โฆษณา

โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลฝนตกหนักช่วงระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2565 เป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง จนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

พื้นที่โฆษณา

Cr:ปชส.นม.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา