พื้นที่โฆษณา

ส่วนราชการพร้อมนายกเหล่ากาชาด และพ่อค้าประชาชน จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไปทอดที่สถานศึกษาโรงเรียนคนตาบอดนครราชสีมา เพื่อนำรายได้เป็นทุนอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนที่กินนอนประจำ จำนวน 60 คน ยังขาดงบประมาณด้านการศึกษา มีผู้เข้าร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง

พื้นที่โฆษณา

วันที่ 21 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าป่า จากนายกเหล่ากาขาดจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย และ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาฯ และนายโกศล สมจินดา ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ

พื้นที่โฆษณา

นายโกศล สมจินดา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัด กล่าวรายงานในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ว่า มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา แต่ทางมูลนิธิ ฯ ยังขาดงบประมาณด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการผ้าป่าการศึกษา 2565  เพื่อนำรายได้จากการจัดผ้าป่าใช้เป็นทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา และเพื่อนำรายได้เป็นทุนอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนที่กินนอนประจำ จำนวน 60 คน ของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตาบอดที่อยู่ในความดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

Cr:ปชส.นม.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา