พื้นที่โฆษณา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังติดเพิ่มขึ้นอีก  วันนี้ยอดเพิ่มอยู่ที่  PCR +102 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,643 ราย รวม 1,745 ราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา รายงานหลังเปิดเรียนพบนักเรียนชั้นประถมศึกษาติดเชื้อจำนวน 79 ราย มันใจมาตรการแยกผู้ติดเชื้อเอาอยู่แน่ ขณะที่วันนี้มีผู้เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลอีก 5 ราย ส่วนไปกลุ่ม 608 ล้วนไม่ได้ฉีดวัคซีน ขณะเดียวกันสาธารณสุขทุกอำเภอโชคชัย,ครบุรี,ห้วยแถลง.เมืองยาง,ลำทะเมนชัย ระดมฉีดวัคซีนให้ยอดขยับ เพื่อพร้อมรับโรคประจำถิ่น !!

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยมีนายชูศักดิ์ ชุณเกาะ รอง ผวจ. และนายแพย์วิชาญ คิดเห็น รองสารณสุจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงถึงการตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ PCR +102 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,643 ราย รวม 1,745 รายมีผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  164,098 ราย  รักษาอยู่ 16,977 ราย  รักษาหายสะสม 146,867 ราย เสียชีวิตสะสม 254 ราย

พื้นที่โฆษณา

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย เป็นรายที่ 250 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ51 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวหลอดเลือดในสมอง  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ หายใจเหนื่อยหอบ มีไข้ อ่อนเพลีย  เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ  มีภาวะปอดอักเสบ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 251 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง  อายุ 81 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ทุ่งอรุณ  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่มีประวัติฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย  เข้ารักษาที่ รพ.โชคชัย ปอดติดเชื้อ ส่งต่อ รพ.มหาราช อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้เสียชีวิตรายที่ 252 เป็นเพศหญิง  อายุ 63ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา มีน้ำในเยื้อหุ้มปอด  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ  หายใจเหนื่อยและหอบ  มีไข้  นอนราบไม่ได้ รักษาตัวที่โรงพยาบาลลำทะเมนชัย  แต่อาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตต่อมา  รายที่ 253 เป็นเพศหญิง  อายุ 91 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.กระทุ่มลาย อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ หายใจเหนื่อยและหอบ ซึม เข้ารักษา รพ.ประทาย  แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 254 เป็นเพศหญิง  อายุ 87 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หันห้วยทราย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือด ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไข้ เหนื่อยและหอบ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลประทาย แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิต

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ มาแรงแซงกระจุยมีผู้ติดเชื้อสูงสุด อ.โนนไทย 229 ราย รองมาเป็น อ.ด่านขุนทด 201 ราย ถัดไปเป็น อ.เมือง 159 ราย, อ.โนนสูง 148 ราย, อ.พิมาย 112 ราย, อ.ปักธงชัย 82 ราย, อ.คง 69 ราย, อ.ประทาย 62 ราย, อ.จักราช 62 ราย, อ.ห้วยแถลง 56 ราย, อ.ปากช่อง 49 ราย, อ.โชคชัย 44 ราย, อ.เมืองยาง 43 ราย, อ.บัวใหญ่ 39 ราย, อ.ชุมพวง 39 ราย, อ.เสิงสาง 33 ราย, อ.แก้งสนามนาง 33 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 32 ราย, อ.หนองบุญมาก 29 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 29 ราย, อ.ครบุรี 26 ราย, อ.สีคิ้ว 26 ราย, อ.วังน้ำเขียว 24 ราย, อ.สูงเนิน 22 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 22 ราย, อ.บัวลาย 20 ราย, อ.สีดา 18 ราย, อ.ขามสะแกแสง 15 ราย, อ.พระทองคำ 15 ราย, อ.โนนแดง 7 ราย

ในที่ประชุมได้มีการพูดถังงานบูรณาการของการฉีดวัคซีน ที่กำลังรณรงค์ให้ได้ 50% ขจองประชากรโคราช โดยอ้างหน่วยงานราชการ อันประกอบไปด้วยนายก-สมาชิกเหล่ากาชาด,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,เครือข่ายสื่อมวลชน,หน่วบงานสาธารณสุข,นายก อปท.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พาเข็มไปหาแขน” ในเขต ต.หนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ปรากฏว่ามีชาวบ้านมารับบริการแค่ 5  ราย ทำให้คณะกรรมการทราบว่า ยังมีผู้ไม่อยากฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชน  โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช ได้ขอให้หน่วยราชการได้ดำเนินการตามโครงการนี้ทั้ง 32 อำเภอด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา