พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังติดกันเพิ่มขึ้น  เหมือนอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้ วันนี้ยอดเพิ่มอยู่ที่ PCR +73 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,522 ราย รวม 1,595 ราย  ต้นโพธิ์โมเดลเริ่มตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรีอีกวาระในวันที่ 20 เป็นต้นไป เฉพาะศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ คณะกรรมการโรคติดต่อ เตรียมขยายการตรวจเพิ่มไปสถานบริการและร้านอาหาร  โดยก่อนหน้านี้มีการตรวจมาแล้ว จำนวน 66 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานผู้มีรายได้น้อย รายงานวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากการรักษาจำนวน 5 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีรายเดียวที่อายุ 4 7 ปี ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ PCR +73 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,522 ราย รวม 1,595 รายไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  162,353 ราย  รักษาอยู่ 16,943 ราย  รักษาหายสะสม 145,161 ราย  เสียชีวิตสะสม 249 ราย

พื้นที่โฆษณา

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย เป็นรายที่ 245 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศหญิง  อายุ81 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โนนตาเถร  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา  ปฏิเสธโรคประจำตัว มีประวัติการฉีดวัคซีน Sv เข็มเดียว เมื่อปลายปีที่แล้ว  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ  เข้ารักษาที่ รพ.โนนแดง  มีภาวะปอดอักเสบ เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 246 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง  อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บัวลาย  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง มีประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม เป็น Astra  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอมีเสมหะภาวะปอดอักเสบ  เข้ารักษาที่ รพ.บัวลาย อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้เสียชีวิตรายที่ 247 เป็นเพศหญิง  อายุ 47ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยติดเตียง  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ หายใจเหนื่อยและหอบ  มีไข้ รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชฯ แต่อาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตต่อมา  รายที่ 248 เป็นเพศชาย  อายุ 82 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ด่านนอก  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง  มีประวัติการฉีดวัคซีน 3 เข็มเป็น Sv กับ Astra และ Pfizer ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ หายใจเหนื่อยและหอบ ซึม เข้ารักษา รพ.มหาราชฯ แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 พค.65รายที่ 249 เป็นเพศขาย  อายุ 70 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ เหนื่อยและหอบ กินอาหารไม่ได้ และก่อนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช  แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 พค.65

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.โนนสูง มาแรงแซงอำเภอเมืองมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด จำนวน 168 ราย รองลงไปเป็น อ.เมือง 148 ราย ถัดไปเป็น อ.ห้วยแถลง 129 ราย, อ.พิมาย 113 ราย, อ.ปักธงชัย 91 ราย, อ.ประทาย 88 ราย, อ.เสิงสาง 88 ราย, อ.เมืองยาง 84 ราย, อ.จักราช 53 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 53 ราย, อ.สีคิ้ว 50 ราย, อ.แก้งสนามนาง 42 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 42 ราย, อ.ปากช่อง 41 ราย, อ.คง 41 ราย, อ.พระทองคำ 40 ราย, อ.ครบุรี 35 ราย, อ.สูงเนิน 34 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 34 ราย, อ.บัวลาย 33 ราย, อ.สีดา 30 ราย, อ.ชุมพวง 28 ราย, อ.บัวใหญ่ 26 ราย, อ.โนนแดง 21 ราย, อ.ขามทะเลสอ 21 ราย, อ.โชคชัย 14 ราย, อ.วังน้ำเขียว 14 ราย, อ.ขามสะแกแสง 12 ราย, อ.หนองบุญมาก 11 ราย, อ.เทพารักษ์ 11 ราย

ในที่ประชุมได้มีการพูดถังงานบูรณาการของการฉีดวัคซีน ที่กำลังรณรงค์ให้ได้ 50% ขจองประชากรโคราช โดยอ้างหน่วยงานราชการ อันประกอบไปด้วยนายก-สมาชิกเหล่ากาชาด,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,เครือข่ายสื่อมวลชน,หน่วบงานสาธารณสุข,นายก อปท.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พาเข็มไปหาแขน” ในเขต ต.หนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ปรากฏว่ามีชาวบ้านมารับบริการแค่ 5  ราย ทำให้คณะกรรมการทราบว่า ยังมีผู้ไม่อยากฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชน  โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช ได้ขอให้หน่วยราชการได้ดำเนินการตามโครงการนี้ทั้ง 32 อำเภอด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา