พื้นทีโฆษณา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังติดกันแบบ “บานบุรี”วันนี้ยอดเพิ่มอยู่ที่ PCR +69ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,420 ราย รวม 1,489 ราย นอกจากเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เจ้าหน้าที่ถือโอกาสพัก แต่เชื้อโรคไม้ยอมพัก โดยฌฉพาะคนมักง่ายที่ติดเชื้อแล้วผ่องถ่ายแจกไปให้คนในครอบครัวมีอีกเยอะ คณะกรรมการโรคติดต่อยังฝันหวาน  จะฉีดวัคซีนคนโคราชให้ครบร้อยละ 50  ทั้งที่นับดูตามปฎิทินเหลือไม่กี่วันก็จะนับเข้าสู่โรคประจำถิ่น 1 มิถุนายน 65 อย่ามัวแต่โม้ในวงประชุม รีบทำเร็วไว ชีวิตคนนะไม่ใช่ผักปลานะขอบอก!!

พื้นทีโฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ PCR +69ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,420 ราย รวม 1,489 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  160,758 ราย รักษาอยู่ 16,931 ราย รักษาหายสะสม 143,583 ราย เสียชีวิตสะสม 244 ราย

พื้นทีโฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมือง มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด จำนวน 137 ราย รองลงไปเป็น อ.ปักธงชัย 103 ราย ถัดไปเป็น อ.ด่านขุนทด 102 ราย, อ.โนนสูง 99 ราย, อ.ห้วยแถลง 93 ราย, อ.พิมาย 89 ราย, อ.สีคิ้ว 89 ราย, อ.ประทาย 79 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 67 ราย, อ.เสิงสาง 57 ราย, อ.จักราช 56 ราย, อ.ชุมพวง 54 ราย, อ.โชคชัย 52 ราย, อ.ดทพารักษ์ 50 ราย, อ.ครบุรี 45 ราย, อ.บัวใหญ่ 34 ราย, อ.ปากช่อง 33 ราย, อ.พระทองคำ 32 ราย, อ.แก้งสนามนาง 31 ราย, อ.สูงเนิน 29 ราย, อ.ลำทะเมนชัย, อ.คง 27 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 22 ราย, อ.ขามทะเลสอ 17 ราย, อ.สีดา 18 ราย, อ.ขามสะแกแสง 18 ราย, อ.วังน้ำเขียว 13 ราย, อ.เมืองยาง 8 ราย, อ.โนนแดง 7 ราย

พื้นทีโฆษณา

ในที่ประชุมได้มีการพูดถังงานบูรณาการของการฉีดวัคซีน ที่กำลังรณรงค์ให้ได้ 50% ขจองประชากรโคราช โดยอ้างหน่วยงานราชการ อันประกอบไปด้วยนายก-สมาชิกเหล่ากาชาด,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,เครือข่ายสื่อมวลชน,หน่วบงานสาธารณสุข,นายก อปท.และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันจัดโครงการ “พาเข็มไปหาแขน” ในเขต ต.หนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ปรากฏว่ามีชาวบ้านมารับบริการแค่ 5  ราย ทำให้คณะกรรมการทราบว่า ยังมีผู้ไม่อยากฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในชุมชน  โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช ได้ขอให้หน่วยราชการได้ดำเนินการตามโครงการนี้ทั้ง 32 อำเภอด้วย

มีรายงานข่าวว่า ในขณะนี้คนโคราชฉีดวัคซีแล้วรวมแค่ 4,642,937 โดส รวมทั้ง 3 เข็ม โดยนายวิเชียร จันทร์โณทัย ผู้ว่าโคราช รณรงค์ชวนคนโคราชพร้อมใจรณรงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อประกาศเป็นโรคประจำถิ่นทั้งจังหวัด “ฉีดเพื่อก้าวต่อ Korat Start up”โดยมีการตั้งเป้าฉีดเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) ร้อยละ 50  โดยผลการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้วร้อยละ 77.4  เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้วร้อยละ 68.6  เข็มกระตุ้น ฉีดไปแล้วร้อยละ 29.8 ยังคงมีเวลาอีก 18 วัน ต้องฉีดเข็มกระตุ้นให้ได้อีก ร้อยละ 21 จึงออกประกาศเชิญชวนทุกท่าน และคนในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง อย่างไรก็ตามยอดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงวันนี้ยังไม่มีเพิ่ม เนื่องเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา