พื้นที่โฆษณา
นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดนครราชสีมา(แฟ้มภาพ)

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังคงหนึบวันนี้อยู่ที่ PCR +64 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +856 ราย รวม 920 รายผู้เฒ่าเสียชีวิตอีก 1 ราย  “วิเชียร”ผู้ว่าโคราช รณรงค์ชวนคนโคราชพร้อมใจรณรงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อประกาศเป็นโรคประจำถิ่นทั้งจังหวัด “ฉีดเพื่อก้าวต่อ Korat Start up”โดยมีการตั้งเป้าฉีดเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) ร้อยละ 50  โดยผลการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้วร้อยละ 77.4  เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้วร้อยละ 68.6  เข็มกระตุ้น ฉีดไปแล้วร้อยละ 29.8 ยังคงมีเวลาอีก 18 วัน ต้องฉีดเข็มกระตุ้นให้ได้อีก ร้อยละ 21 จึงออกประกาศเชิญชวนทุกท่าน และคนในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

พื้นที่โฆษณา
นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(แฟ้มภาพ)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ    PCR +64 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +856 ราย รวม 920 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย  จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  157,551 ราย รักษาอยู่ 19,980 ราย  รักษาหายสะสม 137,332 ราย  เสียชีวิตสะสม 239 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 15ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  905 ราย 

พื้นที่โฆษณา

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 239 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ 53 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต..ในเมือง  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  มีโรคประจำตัว ดื่มแอลกอร์ฮอล์ประจำ มีประวัติการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม เป็นชืโนแวค-แอสตร้าเซเนก้า  ติดเชื้อโควิด-19  วันที่ 11 พค.มีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ เรียกรถฉุกเฉินมารับไปโรงพยาบาล อ.พิมาย แต่อากรทรุดลง จึงส่งต่อ รพ.มหาราชฯ ผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 116 ราย รองลงไปเป็น อ.ปักธงชัย 94 ราย ถัดไปเป็น อ.ห้วยแถลง 91 ราย, อ.พิมาย 86 ราย, อ.สีคิ้ว 50 ราย, อ.แก้งสนามนาง 48 ราย, อ.ประทาย 45 ราย, อ.โชคชัย 39 ราย, อ.สูงเนิน 37 ราย, อ.คง 34 ราย, อ.พระทองคำ 32 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 32 ราย, อ.ปากช่อง 31 ราย, อ.บัวใหญ่ 26 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 26 ราย, อ.วังน้ำเขียว 24 ราย, อ.จักราช 23 ราย, อ.ขามสะแกแสง 18 ราย, อ.ขามทะเลสอ 18 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 14 ราย, อ.ชุมพวง 12 ราย, อ.สีดา 12 ราย, อ.เมืองยาง 7 ราย, อ.โนนแดง 5 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา