พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังคงหนึบวันนี้อยู่ที่ PCR +110 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,156 ราย รวม 1,266 ราย  ผู้เฒ่าเสียชีวิตอีก 1 ราย  “วิเชียร”ผู้ว่าโคราช รณรงค์ชวนคนโคราชพร้อมใจรณรงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อประกาศเป็นโรคประจำถิ่นทั้งจังหวัด “ฉีดเพื่อก้าวต่อ Korat Start up”โดยมีการตั้งเป้า….ฉีดเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) ร้อยละ 50  โดยผลการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้วร้อยละ 77.42  เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้วร้อยละ 68.72  เข็มกระตุ้น ฉีดไปแล้วร้อยละ 29.83 ยังคงมีเวลาอีก 18 วัน ต้องฉีดเข็มกระตุ้นให้ได้อีก ร้อยละ 21 จึงออกประกาศเชิญชวนทุกท่าน และคนในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ    PCR +110 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,156 ราย รวม 1,266 รายมีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย  จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  156,631 ราย รักษาอยู่ 20,095 ราย รักษาหายสะสม 136,298 ราย เสียชีวิตสะสม 238 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อนอกเขตจังหวัด  5ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดศรีษะเกษ  2ราย จังหวัดชลบุรี 2 ราย จาก กทม.  1 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 1,261 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 19ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,266 ราย 

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย เป็นรายที่ 238 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ 83 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  เป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบจากการตรวจ ATK ต่อมาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเทพรัตฯ  จนมีอาการดีขึ้นจึงกลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน  ต่อมาวันที่ 7 พค.65 ผู้ป่วยมีอาการซึมลง ปลุกไม่ตื่น หายใจเหนื่อยหอบ ญาติจึงเรียนรถฉุกเฉินมารับตัว ไปรักษาที่รพ.มหาราชฯ ผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมือง ยังคงครองแชมป์การติดเชื้อสูงสุด  174 ราย รองลงไปเป็น อ.ด่านขุนทด 174 รายถัดไปเป็น อ.ห้วยแถลง 163 ราย, อ.โนนสูง 115 ราย, อ.ปักธงชัย 107 ราย, อ.ประทาย 59 ราย, อ.สีคิ้ว 47 ราย, อ.จักราช 45 ราย, อ.บัวใหญ่ 38 ราย, อ.ปากช่อง 38 ราย, อ.เมืองยาง 30 ราย, อ.สูงเนิน 30 ราย, อ.คง 29 ราย, อ.โชคชัย 26 ราย, อ.เทพารักษ์ 26 ราย, อ.ขามทะเลสอ 25 ราย, อ.วังน้ำเขียว 23 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 21 ราย, อ.ขามสะแกแสง 18 ราย , อ.ชุมพวง 14 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 14 ราย, อ.สีดา 14 ราย, อ.พระทองคำ 14 ราย, อ.บัวลาย 10 ราย, อ.โนนแดง 9 ราย, อ.พิมาย 3 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา