พื้นที่โฆษณา

วันที่ 12 พ.ค.2565 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ “ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี พ.ศ.2565” 

พื้นที่โฆษณา

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผอ.ทสจ. นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  นายกเทศมนตรีตำบลพุดซา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลพุดซาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไผ่และไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ  จำนวนประมาณ 1,300 ต้น อาทิ ต้นคูน  ต้นแคนา ต้นนนทรีป่า ต้นตะแบก ต้นมะค่าโมง และต้นพะยุง  ณ ที่สาธารณประโยชน์บริเวณบึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

ในวันเดียวกันที่บริเวณพื้นทีสาธารณะกุดปลากะหมัน บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกระเบื้องนอก  อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในกิจกรรมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ  ตามโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันพืชมงคล และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

พื้นที่โฆษณา

เป้าหมายโครงการนี้เป็นปลูกต้นไผ่ 1 ล้านต้นเพื่อคนโคราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอเมืองยาง ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน   โดยในกิจกรรมนายอำเภอเมืองยางได้นำประชาชนร่วมกันปลูกไผ่ และไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ประกอบด้วย ไผ่ซางนวล จำนวน 1,000 ต้น ไม้มะค่าโมง ประดู่ ขี้เหล็ก มะขามป้อม จำนวน 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และยังสามารถนำไม้ใช้สอยได้ในชุมชนได้ในอนาคต

Cr:ปชส.นม.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา