นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา(แฟ้มภาพ)
พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังคงหนึบวันนี้อยู่ที่ PCR +98 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,209 ราย รวม 1,307 ราย  ผู้เฒ่าเสียชีวิตอีก 3 ราย  บริการตรวจATK ใต้ต้นโพธิ์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถึงคราหยุดพัก ผู้ตรวจต้องใช้บริการร้านขายยาหา ATK มาตรวจเอง ขณะที่โรงพยาบาลมหาราชหยุดให้บริการฉีดวัคซีน 13-16 พค.65  คงเปิดเฉพาะการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปกติ คนไข้สีเหลืองเข้า รพ.สนาม คนไข้สีเขียว เข้าระบบชุมชน(CI) หรือกักตัวรักษาที่บ้านแบบที่ทางราชการกำหนด!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ    PCR +98 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,209 ราย รวม 1,307 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย  จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  155,365 ราย รักษาอยู่ 22,398 ราย รักษาหายสะสม 132,730 ราย เสียชีวิตสะสม 237 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 14 ราย คิดเป็น  1.07% และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,293 ราย  คิดเป็น 98.93%

พื้นที่โฆษณา

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย เป็นรายที่ 235 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ 96 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.พระพุทธ  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา  มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ นอนซึม หอบมากขึ้นเรื่อยๆ  รักษาอาการที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ มีภาวะปอดอักเสบ นำส่ง รพ.มหาราชฯ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 236 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง  อายุ 79 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง โรคไต ไม่มีประวัติฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการซึม ร้องครวญคราง เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว และส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  ผู้เสียชีวิตรายที่ 237 เป็นเพศหญิง  อายุ 85ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านโพธิ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว เป็นวัณโรคปอด  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ ซึม แขนขาอ่อนแรง  เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลมหาราชฯ แต่อาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตต่อมา 

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.เมือง  ยังเป็นผู้นำการติดเชื้อสูงสุดจำนวน 147 ราย รองลงมาเป็น อ.พิมาย 131 รายถัดไปเป็น อ.โนนสูง 117 ราย, อ.เสิงสาง 83 ราย, อ.คง 83 ราย, อ.ปักธงชัย 73 ราย, อ.ปากช่อง 57 ราย, อ.จักราช 56 ราย, อ.สีคิ้ว 45 ราย, อ.ชุมพวง 41 ราย, อ.หนองบุญมาก 39 ราย, อ.เฉลอมพระเกียรติ 39 ราย, อ.เทพารักษ์ 39 ราย, อ.ประทาย 37 ราย, อ.บัวใหญ่ 35 ราย, อ.แก้งสนามนาง 33 ราย, อ.โชคชัย 31 ราย, อ.ขามทะเลสอ 30 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 30 ราย, อ.โนนแดง 28 ราย, อ.โนนไทย 25 ราย, อ.สีดา 19 ราย, อ.บัวลาย 18 ราย, อ.สูงเนิน 17 ราย, อ.เมืองยาง 15 ราย, อ.วังน้ำเขียว 13 ราย , อ.บ้านเหลื่อม 10 ราย, อ.พระทองคำ 10 ราย, อ.ขามสะแกแสง 6 ราย, อ.ด่านขุนทด 2 ราย

มีรายงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งว่า ในขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อยังมีแนวโน้มเพิ่ม-ลด ตามสภาพการตรวจหาเชื้อจากผู้มาใช้บริการ โครงการต้นโพธิ์โมเดล หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มาถึงวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อลดลง  โดยดูจากสถิติในช่วงก่อนสงกรานต์ มาจนถึงช่วงหลังสงกรานต์ อย่างไรก็ตามการให้บริการก็ยังคงต้องมีต่อไปจนกว่าโควิด-19 จะเป็นโรคประจำถิ่น  อย่างไรก็ตามในช่วงวันศุกร์ที่ 13 พค.65 ที่เป็นวันหยุด เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะขอหยุดพักผ่อน  โดยร้องขอมายังคณะกรรมการ ขอหยุดให้บริการ ตรวจ atk หน้าศาลากลาง (ต้นโพธิ์โมเดล) วันที่ 13-15 เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เริ่มเปิดอีกครั้ง วันที่ 20 พ.ค. 65 เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00-5.00 น.โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้ให้การอนุมัติแล้ว

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา