นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช เจ้าของต้นแบบต้นโพธิ์โมเดล (แฟ้มภาพ)
พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช ยังคงหนึบวันนี้อยู่ที่ PCR +122 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,397 ราย รวม 1,519 ราย  หยุดพักการเสียชีวิตไว้ชั่วคราว บริการตรวจATK ใต้ต้นโพธิ์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถึงคราหยุดพัก เจ้าหน้าทีโอด “เหนื่อย”เนื่องจากทั้งสัปดาห์ไม่มีวันหยุด มานานนับเดือน ทำเรื่องผ่านคณะกรรมการจังหวัดขอหยุดยาว 1 สัปดาห์ เพื่อปรับปรุงการให้บริการ และทำความสะอาดและเป็นการพักผ่อนไปในตัว ขอหยุดให้บริการ ตรวจ atk หน้าศาลากลาง (ต้นโพธิ์โมเดล) วันที่ 13-15 พย.65 จะเริ่มเปิดอีกครั้ง วันที่ 20 พ.ค. 65 เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00-5.00 น.โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้ให้การอนุมัติแล้ว

พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ) คนโคราชเช้าใช้บริการตรวจATKหาเชื้อโควิด-19
(แฟ้มภาพ) คนโคราชเช้าใช้บริการตรวจATKหาเชื้อโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ    PCR +122 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,397 ราย รวม 1,519 ราย  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต  จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  152,539 ราย รักษาอยู่ 24,091 ราย รักษาหายสะสม 128,214 ราย  แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 24 ราย คิดเป็น  1.58% และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,495 ราย  คิดเป็น 98.42% จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  154,058 ราย รักษาอยู่ 24,052 ราย รักษาหายสะสม 129,772 ราย เสียชีวิตสะสม 234 ราย

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.เมือง ยังครองสถิติความเป็นแชมป์การติดเชื้ออยู่ที่  207 ราย รองลงมาเป็น อ.พิมาย 178 ราย ถัดไปเป็น อ.โนนสูง 130 ราย, อ.ปักธงชัย 125 ราย, อ.จักราช 95 ราย, อ.ประทาย 78 ราย,. อ.ห้วยแถลง 75 ราย, อ.สีคิ้ว 67 ราย, อ.โนนไทย 60 ราย, อ.ด่านขุนทด 59 ราย, อ.เมืองยาง 54 ราย, อ.ปากช่อง 37 ราย, อ.บัวใหญ่ 37 ราย, อ.ครบุรี 37 ราย, อ.แก้งสนามนาง 36 ราย, อ.ชุมพวง 30 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ราย, อ.ขามทะเลสอ 21 ราย, อ.โชคชัย 20 ราย, อ.สูงเนิน 20 ราย, อ.หนองบุญมาก 18 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 18 ราย, อ.บัวลาย 18 ราย, อ.วังน้ำเขียว 17 ราย, อ.โนนแดง 14 ราย, อ.พระทองคำ 13 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 11 ราย, อ.สีดา 10 ราย, อ.ขามสะแกแสง 9 ราย

มีรายงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งว่า ในขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อยังมีแนวโน้มเพิ่ม-ลด ตามสภาพการตรวจหาเชื้อจากผู้มาใช้บริการ โครงการต้นโพธิ์โมเดล หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มาถึงวันนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อลดลง  โดยดูจากสถิติในช่วงก่อนสงกรานต์ มาจนถึงช่วงหลังสงกรานต์ อย่างไรก็ตามการให้บริการก็ยังคงต้องมีต่อไปจนกว่าโควิด-19 จะเป็นโรคประจำถิ่น  อย่างไรก็ตามในช่วงวันศุกร์ที่ 13 พค.65 ที่เป็นวันหยุด เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการจะขอหยุดพักผ่อน  โดยร้องขอมายังคณะกรรมการ ขอหยุดให้บริการ ตรวจ atk หน้าศาลากลาง (ต้นโพธิ์โมเดล) วันที่ 13-15 เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เริ่มเปิดอีกครั้ง วันที่ 20 พ.ค. 65 เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00-5.00 น.โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อได้ให้การอนุมัติแล้ว

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา