การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีปล่อยขบวนจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ ผิวผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายจาตุรงค์ สุขะเสน ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นประธานในพิธีบริเวณหน้าลานน้ำตก เดอะมอลล์ นครราชสีมา พร้อมกับปล่อยขบวนรถออกไปดำเนินการจัดสายสื่อสารในเส้นทางถนนสุรนารายณ์ (หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถึงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1)รวมระยะทาง 1.1 กม.เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

นายจาตุรงค์ ผอ.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เปิดเผยว่า จาการที่การไฟฟ้าฯได้อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อกิจการของตนและบริการสาธารณะ ทั้งในส่วนของการให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ในขณะที่บ้านเมืองได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้มีอุปกรณ์สายไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้เต็มไปหมด ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสายอุปกรณ์สื่อสารเหล่านั้น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะเป็นเจ้าของเสาไฟฟ้าที่ให้บริการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ จึงร่วมมอกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารทั้ง 74 จังหวัดในวันนี้ จึงพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าที่อยู่บนเสา โดยได้ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำแบบจำลองการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อหารูปแบบการพาดสายสื่อสารที่เหมาะสม และคาดหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ร่วมกันระหว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้มีการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินร่วมกัน หรือมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับระบบโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย ลดจำนวนการใช้สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย”นายจาตุรงค์กล่าว

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว MC.news.com