พื้นที่โฆษณา

ผู้สูงอายุต่างพากันหวาดผวา หลังนับถอยหลังเข้าสู่โรคประจำถิ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 65 พ้อทุกวันนี้โควิด-19 เป็นโรคร้ายแรง ผู้สูงวัยต่างพากันเสียชีวิตล้มหายตายจากกัน”เป็นเบือ” ไม่เว้นในแต่ละวัน ตายรวมกันกว่า 200 ราย หากเป็นโรคประจำถิ่น บรรพบุรุษของหลายตระกูล คงล้มหายตายจากในระยะเวลาที่รวดเร็ว !! ล่าสุดเชื้อระบาด ในชุมชน พบจากผลตรวจ   PCR +125 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,309 ราย รวม 1,434 ราย มีผู้เฒ่าเสียชีวิตรวม 5 คน  ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 201ราย  อำเภอเมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 201 ราย ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย มีทั้งฉีดวัคซีนไม่ครบ 4 ราย ไม่ฉีดเลย 1ราย !

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช (แฟ้มภาพ)
พื้นที่โฆษณา
แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แผนงานลดระดับการรักษาพยาบาลให้ โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น  โดยที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เริ่มการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยทั่วไป ตามโรงพยาบาลทุกแห่ง  มาแล้วตลอดระยะที่ผ่านมาเพื่อเข้าสู่ปฏิทินในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ให้การติดเชื้อโควิด-2019 เป็นโรคประจำถิ่น เหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปฯลฯ โดยแผนงานการป้องกันและรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อนับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการคามเป้าหมายรวม 5 ประการ ได้แก่

พื้นที่โฆษณา

ประการที่ 1 ให้เร่งรัดการเปิดจุดฉีดวัคซีนในเดือนพฤษภาคม เป้าหมายคือ “เข้มกระตุ้น”สร้างภูมิคุ้มกันให้มากกว่าร้อยละ 50ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด โดยต้องผลงานให้ได้ร้อยละ 80 ในเดือนกรกฎาคม 65  ประการที่ 2 ให้โรงพยาบาล  และ รพ.ทุกแห่งในตำบล เปิดจุดฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และต้องให้ประชาชนเข้าถึงจุดบริการอย่างรวดเร็ว  ประการที่ 3 กำหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2-3 วัน(จันทร์-พุธ-ศุกร์ หรือ อังคาร-ศุกร์) ประการที่ 4  ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 65 แล้วให้ดำเนินการส่งรายงานทางออนไลน์ พร้อมกันทั้งจังหวัด ประการสุดท้ายในเขตอำเภอเมืองให้มีการเปิดจุดบิการฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าทั้งเซ็นทัลพลาซ่า และ เดอะมอลล์โคราช

พื้นที่โฆษณา

สำหรับการติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนราย PCR +125 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,309 ราย รวม 1,434 ราย มีผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 19 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน 1,415 ราย  จำแนกผู้ป่วยที่ติดเชื้อนอกเขตจังหวัดจำนวน 5 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัด ชัยภูมิ-ชลบุรี-สิงห์บุรี-ปราจีนบุรี จังหวัดละ 1ราย และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจาก กทม.กลับมารักษาตัวที่โคราช  1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดจำนวน 1,429 ราย

จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  138,272 ราย รักษาอยู่ 29,432 ราย รักษาหายสะสม 108,639 ราย เสียชีวิตสะสม 201 ราย โดยวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 5ราย รายแรกเป็นรายที่ 197 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย อายุ 80 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือโรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งในเกล็ดเลือด  มีประวัติฉีดวัคซีน Astra จำนวน 2 เข็ม ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ มีน้ำมูก และเสมหะ ผู้ป่วยซื้อยามารับทานเอง  มีภาวะปอดอักเสพ เข้ารักษาที่ รพ.ค่ายสุรนารี ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

ผู้ป่วยเสียชีวิตราย 198  เป็นเพศชาย อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หินดาด  อ.ด่านขุนทด   จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว มีปัญหากระดูสันหลังอักเสบเรื้อรัง   ประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม  เป็นชิโนแวค ,แอสตร้าเซเนก้า  ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการซึมลงประมาณ 6 ชั่วโมง จึงเข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ ต่อมามีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่199  เป็นเพศหญิง  อายุ 68 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านโพธิ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว เป็นโรคมะเร็ง  มีประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม เป็นชิโนแวค ,แอสตร้าเซเนก้า    ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการเป็นไข้ และอ่อนเพลีย  เข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ  ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น  เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้ป่วยเสียชีวิตราย 200  เป็นเพศชาย อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โนนทองหลาง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว เป็นโรคไต และหัวใจ  ประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม  เป็นชิโนแวค ,แอสตร้าเซเนก้า ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการไข้เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ เข้ารักษาที่ รพ.บัวใหญ่ อาการทรุดลงจึงนำตัวส่ง รพ.มหาราชฯ ต่อมามีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 201  เป็นเพศชาย  อายุ 61 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองงูเหลือม  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว หลอดเลือดในสมอง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการ เป็นไข้และซึมลง  ต่อมาพบผู้ป่วยนอนคว่ำหน้า ไม่พูดจา ปัสสาวะราด จึงนำตัวส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ  อาการไม่ดีขึ้น  เสียชีวิตในเวลาต่อมา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.เมือง มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด จำนวน 203 ราย รองลงไปเป็น อ.ห้วยแถลง 172 ราย ถัดไปเป็น อ.พิมาย 156 ราย, อ.ประทาย 99 ราย, อ.ปักธงชัย 81 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 71 ราย, อ.ด่านขุนทด 67 ราย, อ.จักราช 62 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 62 ราย, อ.สีคิ้ว 59 ราย, อ.โนนสูง 55 ราย, อ.คง 50 ราย, อ.ปากช่อง 43 ราย, อ.แก้งสนามนาง 42 ราย, อ.บัวลาย 32 ราย, อ.วังน้ำเขียว 31 ราย, อ.สูงเนิน 28 ราย, อ.ขามทะเลสอ 25 ราย, อ.หนองบุญมาก 24 ราย, อ.โชคชัย 21 ราย, อ.ขามสะแกแสง 17 ราย, อ.โนนแดง 14 ราย, อ.บัวใหญ่ 8 ราย, อ.เมืองยาง 8 ราย🔹อ.ชุมพวง 4 ราย ทีมข่าว

MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา