พื้นที่โฆษณา

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565  ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ (เขต 7 นครราชสีมา) พร้อมด้วย นายตติรัฐ  รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้  และผู้กักตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค-19 ในระบบ (HI)คือการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน

พื้นที่โฆษณา

พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 1,500 ชุด ในพื้นที่ ดังนี้ •วัดนิคมพัฒนาราย ตำบลรังกาใหญ่•วัดฉกาจช่องโค ตำบลรังกาใหญ่•วัดวิปัสนารังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่•วัดรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่•ศาลาบ้านตะปัน ตำบลรังกาใหญ่•วัดใหม่สุทธิการาม ตำบลรังกาใหญ่•วัดบ้านหนองปรือ  ตำบลโบสถ์•วัดบ้านหนองจิก ตำบลโบสถ์•วัดลุงตามัน ตำบลโบสถ์ ♥️ด้วยรักและห่วงใยจากใจครอบครัวรัตนเศรษฐ♥️

พื้นที่โฆษณา

ตระกูล “รัตนเศรษฐ” ได้ตั้งปณิธานในการทำการเมืองไง้ว่า “หัวใจคือประชาชน” โดยเฉพาะ .ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (แบงก์)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็น  สส.เขต6 จังหวัดนครราชสีมา นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการแล้ว เมื่อว่างเว้นวันหยุดก็จะไม่ลืมลงพื้นที่เพื่อพบปะดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ตั้งแต่ที่ได้การเลือกตั้งและเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา