พื้นที่โฆษณา

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการตรวจ เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย และผู้ยากไร้ 

พื้นที่โฆษณา

พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่ ดังนี้ •วัดทุ่งมน ต.หนองค่าย จำนวน 250 ชุด•บ้านดอนตะหนิน ต.หนองค่าย จำนวน 250 ชุด•บ้านสำโรงดอนหวาย ต.หนองค่าย จำนวน 250 ชุด•บ้านโคกเพ็ด หนองไม้ตาย ต.หนองค่าย จำนวน 250 ชุด

พื้นที่โฆษณา

ในการลงพื้นที่ของ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เพื่อพบชาวบ้านแล้ว ยังได้บอกกล่าวกับชาวบ้านทุกหมู่บ้านว่า” นายก”ลุงตู่”ฝากความห่วงใยมายังชาวบ้าน เพราะทุกคนคือ “คนสำคัญ” เราพร้อมดูแลและอยู่เคียงข้างทุกๆ ท่านเสมอ” ♥️ด้วยรักและห่วงใยจากใจครอบครัวรัตนเศรษฐ♥️

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา