พื้นที่โฆษณา

การระบาดอย่างหนัก “โอมิครอน”โควิด-19 สายพันธ์นรก เริ่มหนักขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์  วันนี้พบการติดเชื้อล่าสุดตรวจพบ ในชุมชนรายใหม่  PCR +342 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +2,923 ราย รวม 3,265 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย รวม 150 ราย !!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 23เมษายน พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  PCR +342 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +2,923 ราย รวม 3,265 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยมีอาการระดับสีเหลือง 66 ราย เป็นผู้ป่วยมีอาการระดับสีเขียว จำนวน 3,199 ราย เป็นผู้ติดเชื้อนอกเขตจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 7 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร 3 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดขอนแก่น,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดยโสธร,และจังหวัดสระบุรี จังหวัดละ 1ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3,258 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 118,508 ราย รักษาอยู่ 32,073 ราย รักษาหายสะสม 86,285 ราย เสียชีวิตสะสม 150 ราย โดยวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต 3 ราย อันเป็นรายที่148 ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 84 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการเหนื่อยหอบ 1 วัน ก่อนเข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชฯ อาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่149 เป็นเพศหญิง อายุ 87 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการเหนื่อยหอบ 1 วัน เข้ารักษาที่ รพ.ปากช่อง อาการไม่ดีขึ้น  ส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชฯ เสียชีวิตในเวลาต่อมา รายที่150  ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 81 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านใหม่  อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการเหนื่อยหอบ ส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชฯอาการไม่ดีขึ้น  เสียชีวิตในเวลาต่อมา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATK ที่มีผลเป็นบวกพบว่า อ.พิมาย มีผู้ป่วยสูงสุดจำนวน 312 รายรองไปเป็น อ.เมือง 297 รายถัดไปเป็น อ.โนนสูง 289 ราย, อ.สีคิ้ว 224 ราย, อ.ปักธงชัย 192 ราย, อ.จักราช 187 ราย, อ.ประทาย 166 ราย, อ.ห้วยแถลง 151 ราย, อ.บัวใหญ่ 140 ราย, อ.ปากช่อง 135 ราย, อ.โนนไทย 113 ราย, อ.คง 113 ราย, อ.เสิงสาง 106 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 99 ราย, อ.แก้งสนามนาง 97 ราย, อ.ขามสะแกแสง 81 ราย, อ.พระทองคำ 78 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 74 ราย, อ.ชุมพวง 73 ราย, อ.เทพารักษ์ 56 ราย, อ.สีดา 55 ราย, อ.เมืองยาง 47 ราย, อ.สูงเนิน 45 ราย, อ.วังน้ำเขียว 41 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 40 ราย, อ.โชคชัย 34 ราย, อ.โนนแดง 20 ราย

ส่วนคลัสเตอร์กรณีศูนย์ผู้สูงอายุนครราชสีมา รีสอร์ต (ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ) หมู่ 7 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา ผู้ป่วย 9 ราย แยกเป็นเจ้าหน้าที่ 3 ราย ผู้สูงอายุ 6 ราย มีการคัดกรองแยกกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุรวม 25 ราย อยู่ในความดูแลของ ศปก.อ.เมืองฯ.

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา