พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อ-และรองคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา โดยนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าพบการระบาดติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่   PCR +428 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +2,766 ราย รวม 3,194 ราย เป็นผู้ป่วยมีอาการสีเหลือง 89 ราย และเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน 3,004 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 115,548 ราย รักษาอยู่ 32,072 ราย รักษาหายสะสม 83,329 ราย เสียชีวิตสะสม 147 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุด 7 ราย เป็นรายที่ 141 ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 88ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ อ่อนเพลีย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลครบุรี  อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิดในเวลาต่อมา, รายที่ 142 ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 37 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติฉีดวัคซีน แอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม แต่เป็นโรคอ้วน มีอาการเป็นไข้ หอบเหนื่อย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลปากช่อง  อาการไม่ดีขึ้นนำส่งต่อที่ รพ.มหาราช และเสียชีวิดในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 143 เป็นเพศชาย อายุ 88ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ เหนื่อย หอบ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสีคิ้ว  อาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อ รพ.มหาราชฯ และเสียชีวิดในเวลาต่อมา รายที่ 144  ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 69 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ท่าอ่าง  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ ไอมีเสมหะ 2 วันก่อนมารักษาตัวที่ รพ.มหาราชนครราชสีมาอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิดในเวลาต่อมา  รายที่ 145 ของ ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 82ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ หอบเหนื่อย  เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสูงเนิน ส่งต่อ รพ.มหาราช  อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิดในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 146  เป็นเพศหญิง อายุ 52ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ท่าจะหลุง  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนชิโนแวค เข็มที่สองเป็นแอสตร้าเซเนก้า แต่ไม่ได้ฉีดเข็มที่ สาม  มีอาการซึมลง ไม่ลืมตา สับสนดิ้นไปมาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลโชคชัย  อาการไม่ดีขึ้นนำส่ง รพ.มหาราช อยู่ในภาวะปอดอักเสบและเสียชีวิดในเวลาต่อมา รายสุดท้ายที่ 147 ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 77ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ เหนื่อยหอบ สับสน นอนราบไม่ได้ มีภาวะปอดอักเสบ  เข้ารักษาที่โรงพยาบาลโนนสูงอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิดในเวลาต่อมา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATK มีผลเป็นบวกพบว่า อ.เมืองมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดจำนวน  290 ราย รองลงไปเป็น อ.โนนสูง 271 ราย ถัดไปเป็น อ.พิมาย 219 ราย, อ.สีคิ้ว 192 ราย, อ.ประทาย 188 ราย, อ.บัวใหญ่ 157 ราย, อ.ห้วยแถลง 144 ราย, อ.เสิงสาง 127 ราย, อ.ปักธงชัย 120 ราย, อ.ปากช่อง 117 ราย, อ.ด่านขุนทด 116 ราย, อ.โนนไทย 112 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 105 ราย ,อ.คง 95 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 84 ราย, อ.ขามสะแกแสง 79 ราย, อ.หนองบุญมาก 71 ราย, อ.สูงเนิน 70 ราย, อ.แก้งสนามนาง 69 ราย, อ.เทพารักษ์ 63 ราย, อ.บัวลาย 59 ราย, อ.โชคชัย 55 ราย, อ.เมืองยาง 53 ราย, อ.ขามทะเลสอ 51 ราย, อ.ชุมพวง 49 ราย, อ.วังน้ำเขียว 47 ราย, อ.พระทองคำ 46 ราย, อ.สีดา 45 ราย, อ.จักราช 42 ราย, อ.ครบุรี 40 ราย, อ.โนนแดง 18 ราย

.สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา