พื้นที่โฆษณา

โควิด-19 สายพันธ์”โอมิครอน” ทยอยยอดเชื้อนรกลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกหลานคนโคราชนำ”ผู้สูงวัย”ภายในบ้านฉีดวัคซีนอย่างรีบเร่ง  แต่วันนี้ก็ยังมีผู้สูงอายุเสียชีวิตอีก 4 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ และบางคนก็ไม่ได้ฉีดขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 93ราย โดยวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ-และคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  11 เมษายน  พ.ศ. 2565 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่   PCR +331 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,590 ราย รวม 1,921 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 86,812 ราย  ยังรักษาอยู่ 29,004 ราย รักษาหายสะสม 57,715 ราย เสียชีวิตสะสม 93 ราย โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้ 4 ราย เป็นรายที่ 90 ของ จ.นครราชสีมา เป็นเพศหญิง อายุ 67 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง เสียชีวิต ที่  รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา มีประวัติฉีดวัคซีน ชิโนแวค เข็ม 1 ฉีด Az เข็ม 2 มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และเบาหวาน รายที่ 91 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 84 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา  มีประวัติฉีดวัคซีน ชิโนแวค เข็ม 1 ฉีด Az เข็ม 2 มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และไขมันในเส้นเลือด รายที่ 92 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 66 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา มีประวัติฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม เข็ม 1 ฉีดชิโนฟาร์ม  เข็ม 2 มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, มะเร็ง รายที่ 93 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 90 ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เทพาลัย อ.คง เสียชีวิต ที่ รพ.คง จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง และถุงลมโป่งพอง

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลตรวจ PCR และ ATK ที่มีผลเป็นบวกพบว่าที่ อ.เมือง มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด จำนวน 253 ราย รองลงไปเป็น อ.ปากช่อง 221 ราย ถัดไปเป็น อ.สีคิ้ว 187 ราย , อ.พิมาย 185 ราย, อ.ปักธงชัย 183 ราย, อ.ด่านขุนทด 119 ราย, อ.สีดา 94 ราย, อ.สูงเนิน 81 ราย, อ.คง 71 ราย, อ.ห้วยแถลง 67 ราย, อ.หนองบุญมาก 67 ราย, อ.เทพารักษ์ 51 ราย, อ.ขามสะแกแสง 49 ราย, อ.จักราช 47 ราย, อ.แก้งสนามนาง 45 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 42 ราย, อ.โชคชัย 40 ราย, อ.ครบุรี 36 ราย, อ.ขามทะเลสอ 28 ราย, อ.วังน้ำเขียว 17 ราย, อ.ชุมพวง 14 ราย, อ.บัวใหญ่ 13 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 10 ราย, อ.โนนไทย 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา