พื้นที่โฆษณา

โควิด-19 สายพันธ์”โอมิครอน” ชะงักยอดเชื้อนรกลดลง แต่ยังไม่น่าไว้วางใจ ลูกหลานคนโคราชเริ่มมีจิตสำนึก นำพา”ผู้สูงวัย”เข้าสู่ขบวนการฉีดวัคซีน  เพิ่มภูมิต้านทานให้สูงขึ้น เนื่องจากมีโรคประจำตัวตามนิยามทางการแพทย์ “607-8”  แต่วันนี้ยังมีผู้สูงอายุเสียชีวิตอีก 1 ราย โดยวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ-และคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  10 เมษายน  พ.ศ. 2565 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  PCR +388 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,590 ราย รวม 1,978 ราย


พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 84,891 ราย ขณะนี้ยังรักษาอยู่ 29,135 ราย  รักษาหายสะสม 55,667 ราย  เสียชีวิตสะสม 89 ราย โดยมีรายงานการเสียชีวิต 1 ราย เป็นรายที่ 89 ของ จ.นครราชสีมา เพศชาย อายุ 66 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลตรวจ PCR และ ATKเป็นบวก พบว่าพื้นที่ อ.ปักธงชัย มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 209 รายถัดไปเป็น อ.สีคิ้ว 207 รายรองลงมาเป็น อ.เมือง 180 ราย, อ.บัวใหญ่ 171 ราย, อ.ห้วยแถลง 144 ราย, อ.จักราช 129 ราย, อ.พิมาย 100 ราย, อ.แก้งสนามนาง 100 ราย, อ.คง 98 ราย, อ.ปากช่อง 82 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 69 ราย, อ.โนนสูง 61 ราย, อ.สูงเนิน 55 ราย, อ.โชคชัย 54 ราย, อ.ขามสะแกแสง 47 ราย, อ.ชุมพวง 45 ราย, อ.สีดา 42 ราย, อ.ขามทะเลสอ 40 ราย, อ.โนนแดง 35 ราย, อ.บัวลาย 31 ราย, อ.ประทาย 27 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 27 ราย, อ.วังน้ำเขียว 25 ราย

พื้นที่โฆษณา

.สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา