พื้นที่โฆษณา

 “โอมิครอน”สายพันธ์นรกโควิด-19 ติดเชื้อล่าสุดตรวจพบ ในชุมชนรายใหม่  จากผล PCR+ 453 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,158 ราย รวม +1,611 ราย  เป็นผู้ป่วยมีอาการระดับสีเขียว 1,511 ราย และระดับเหลือง 100 ราย  เสียชีวิตสะสมเป็น 68 ราย อำเภอที่มีการติดเชื้อสูงสุดวันนี้เป็นอำเภอเมือง 239 ราย กับผู้ป่วยระดับสีเขียว ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน(HI) จำนวน 1,511 ราย ส่วนผู้ป่วยสีเหลือง 100 ราย!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  จากผล   PCR+ 453 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,158 ราย รวม +1,611ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อนอกเขตจังหวัด16 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครฯ 9 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชลบุรี 2 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจาก กรุงเทพมหานครฯ 4 ราย กลับมารักษาตัวที่จังหวัดนครราชสีมา 4 ราย  และติดเชื้อในเขตจังหวัด 1,595 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 44,097 ราย  ยังคงรักษาอยู่ 18,575 ราย รักษาหายสะสม 25,454 ราย  เสียชีวิตสะสม 68 ราย รายงานได้แบ่งแยกผู้ป่วยตามรายอำเภอจากผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน  239 ราย ไล่เลี่ยกับ อ.ปากช่อง  จำนวน 229 ราย ถัดไปเป็น อ.พิมาย 155 ราย และ อ.สีคิ้ว 137 ราย, อ.ด่านขุนทด 123 ราย, อ.สูงเนิน 97 ราย, อ.บัวใหญ่ 88 ราย, อ.คง 86 ราย, อ.พระทองคำ 82 ราย, อ.วังน้ำเขียว 50 ราย, อ.จักราช 44 ราย, อ.ปักธงชัย 42 ราย, อ.ห้วยแถลง 40 ราย, อ.ชุมพวง 36 ราย, อ.ขามทะเลสอ 31 ราย, อ.โนนสูง 29 ราย, อ.บัวลาย 29 ราย, อ.ขามสะแกแสง 22 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 17 ราย, อ.หนองบุญมาก 14 ราย, อ.สีดา 12 ราย, อ.โนนแดง 9 ราย นอกจากนั้นยังมีรายงานอาการของผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้ มีอาการระดับสีเขียว 1,511 ราย และระดับเหลือง 100 ราย

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา