พื้นที่โฆษณา

นายสมศักดิ์  จักสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตประธานสหกรณ์ฯ, นายปริญญา ประจร รองประธานฯ, นายบุญธรรม เดชบุญ รองประธานฯ,พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ฯ ร่วมกันแถลงข่าว กรณีที่นายธีรวิทย์  เตือนกลาง กับพวก ได้ยกขบวนออกมาโจมตีการบริหารงานของสหกรณ์ครูนครราชสีมา โดยกล่าวหาว่า คณะกรรมการสหกรณ์ฯ กระทำการทุจริต สมรู้ร่วมคิด กับบริษัทประกัน ในการจัดให้สมาชิกฯทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันเถื่อน พร้อมทั้งกล่าวหาว่ามีการรับประโยชน์เป็นเงินจำนวน 55 ล้านบาท โดยถือป้ายข้อความประท้วงกล่าวหาเสียดทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนนั้น

พื้นที่โฆษณา

นายสมศักดิ์  จักสาร ปธ.สหกรณ์ฯเปิดเผยว่า กรณีที่เกิดขึ้นคณะกรรมการสหกรณ์ฯได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติมอบอำนาจให้ตนไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนที่  สภ.โพธิ์กลาง  ให้ดำเนินคดีกับนายธีรวิทย์  เตือนกลาง และพวกตามกฎหมาย มีพฤติกรรมประท้วง ด้วยการถือป้าย ใส่ร้ายป้ายสี โจมตี กล่าวหาว่า คณะกรรมการบริหารงานทุจิตรับเงินใต้โต๊ะ จากบริษัทประกัน ในวงเงิน 55 ล้านบาท

พื้นที่โฆษณา

“เรื่องนี้หากกลุ่มผู้ที่มาประท้วง หากมีหลักฐานให้นำหลักฐานการทุจริตจริง ตนก็ขอท้าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจตามกฎหมายได้เลย ซึ่งตนและคณะกรรมการพร้อมที่จะสู้คดีในทุกเรื่องทุกประเด็น  แต่ถ้าหากกล่าวลอยๆไม่มีหลักฐานก็เตรียมตัวเจอกันในศาล ซึ่งเรื่อแงนี้ตนได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นท้องที่รับผิดชอบและให้ดำเนินคดีกับนายธีรวิทย์  เตือนกลาง และพวกตามกฎหมายให้จนถึงที่สุด”นายสมศักดิ์กล่าวพร้อมกับชูเอกสารสำเนาการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พื้นที่โฆษณา

นายสมศักดิ์ ได้กล่าวถึงนโยบายการทำประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด เป็นการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด พ.ศ.2561 ในหมวด 2 วัตถุประสงค์(12) โดยการจัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว โดยสหกรณ์ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์สูงสุดของการทำประกัน  เพื่อให้สมาชิกที่บางรายที่เสียชีวิตไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ ทำให้ทายาทและครอบครัวรวมถึงผู้ค้ำประกันได้รับความเดือนร้อน ต้องรับภาระใช้หนี้แทน  

“ส่วนที่มีข้อกล่าวอ้างที่บอกว่ามีเบี้ยประกันราคาถูกๆ กรรมการไม่เอา  เอาเบี้ยประกันราคาแพงๆ  และกล่าวหาว่าทำประกันกับบริษัทประกันเถื่อนนั้น ตนขอชี้แจงว่า ในการคัดเลือกบริษัทประกันฯของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อให้ทุกบริษัทได้ยื่นซองเสนอราคา ก่อนมีการทำสัญญากับบริษัทประกันฯนั้นๆ  โดยคณะอนุกรรมการ  ได้มีการพิจารณาทุกบริษัทที่มายื่นซองเสนอราคา ตรวจสอบการดำเนินงานทุกบริษัท และบริษัทที่ได้รับพิจารณาในการทำสัญญาก็เป็นบริษัทที่ผ่านข้อพิจารณาและเกณฑ์มาตรฐานของทาง คปภ.และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสาระบบของ คปภ. ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานไม่ใช่บริษัทเถื่อนตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด”นายสมศักดิ์กล่าวยืนยัน

Cr: ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา