พื้นที่โฆษณา

 “โอมิครอน”สายพันธ์นรกโควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง  ล่าสุดตรวจพบการติดเชื้อ ในชุมชนรายใหม่  จากผล PCR+ 606 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,259 ราย รวม +1,865 ราย  โดยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการติดเชื้ออีก 4 ราย เสียชีวิตสะสมเป็น 68 ราย อำเภอที่มีการติดเชื้อสูงสุดวันนี้เป็นอำเภอปากช่อง 328 ราย ถัดไปเป็นอำเภอโนนไทย 274 ราย ถัดไปเป็นอำเภอเมือง 197 ราย  ผู้ป่วยวันนี้มีอาการสีเหลืองต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 133 ราย กับผู้ป่วยระดับสีเขียว ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน(HI) จำนวน 1,732 ราย!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  จากผล  PCR+ 606 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,259 ราย รวม +1,865 ราย แยกเป็นการติดเชื้อจากนอกเขตจังหวัด  31 ราย  เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  12 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดศรีษะเกษ 5 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานครฯ 4 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดบุรีรัมย์ 3 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง 2 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดหนองคาย จังหวัดละ 1 ราย เป็นผู้ป่วยจากจังหวัดอยุธยา ย้ายมารักษาตัวที่โคราช 2 ราย และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในเขตจังหวัด 1,834 รายผู้ป่วยแยกอาการอาการ ระดับเขียว 1,732 ราย ระดับเหลือง 133 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 42,486 ราย ยังคงรักษาอยู่ 17,042 ราย รักษาหายสะสม 25,376 ราย เสียชีวิตสะสม 68 ราย วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย คือรายที่ 65 เพศหญิง อายุ 72 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย เสียชีวิต ที่  รพ.มหาราชนครราชสีมา(ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตรวจพบเชื้ออาการทรุด)  รายที่ 66 เพศชาย อายุ 60 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา( ฉีดวัคซีน เข็มแรก ชิโนแวค เข็ม 2-3 เป็น Az เป็นกลุ่ม 608 ตรวจพบเชื้ออาการทรุด)  รายที่ 67 เพศชาย อายุ 87 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่  ต.บ้านเกาะ อ.เมือง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา(ไม่มีประวัติฉีดวัคซีน) สุดท้ายรายที่ 68 เพศหญิง หญิง อายุ 68 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา(ฉีดวัคซีน เข็มแรก ชิโนแวค  เข็มที่ 2 เป็น AZ เป็นโรคไตเรื้อรัง)

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผลการตรวจแบบ PCR และตรวจด้วย ATK ปรากฏว่าอำเภอ อ.ปากช่อง ตรวจพบการติดเชื้อสูงสุดเป็น  อ.ปากช่อง 328 ราย ถัดมาเป็น  อ.โนนไทย 274 ราย รองลงไปเป็น  อ.เมือง 197 ราย, อ.คง 161 ราย, อ.สีคิ้ว 142 ราย, อ.สูงเนิน 90 ราย, อ.บัวใหญ่ 85 ราย, อ.ห้วยแถลง 84 ราย, อ.โนนสูง 75 ราย , อ.พิมาย 72 ราย, อ.จักราช 58 ราย,  อ.วังน้ำเขียว 55 ราย, อ.ชุมพวง 41 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 35 ราย, อ.ขามสะแกแสง 28 ราย, อ.แก้งสนามนาง 27 ราย, อ.หนองบุญมาก 25 ราย, อ.ปักธงชัย 19 ราย, อ.เมืองยาง 19 ราย , อ.โนนแดง 18 ราย, อ.สีดา 11 ราย, อ.ด่านขุนทด 6 ราย, อ.ครบุรี 6 ราย, อ.ขามทะเลสอ 5 ราย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ราย

.

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา